Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Recyclen maar! Milieulijst ondersteunt uw investeringen

Home » Recyclen maar! Milieulijst ondersteunt uw investeringen

Recyclen maar! Milieulijst ondersteunt uw investeringen

BLOG – Het sluiten van de grondstofkringlopen staat hoog op de politieke agenda. Maar voor niets gaat de zon op, dus om de ambities met betrekking tot de circulaire economie ook echt waar te maken is financiële ondersteuning van de overheid een must om organisaties ook echt zover te krijgen te investeren in concrete maatregelen. De fiscale stimuleringsregelingen MIA en Vamil zijn het belangrijkste middel dat de overheid inzet om deze ondersteuning vorm te geven. Niet gek dus, dat de recent gepubliceerde Milieulijst 2018 een groot aantal bedrijfsmiddelen bevat die bijdragen aan de circulaire economie.

Allereerst gaat het natuurlijk om de bedrijfsmiddelen in hoofdstuk 1 (niet verrassend gezien de titel van dit hoofdstuk: ‘Circulaire Economie’). Maar let op! De andere hoofdstukken bevatten ook interessante bedrijfsmiddelen. Deze zijn op een andere plek ondergebracht omdat ze aansluiten op specifieke onderwerpen als duurzame landbouw, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik en duurzaam bouwen.

Voorkomen is beter dan genezen
Hergebruik is een mooi streven, maar het is uiteraard nog beter om het gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarom stimuleren MIA en Vamil naast het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen, vrijwel alle bedrijfsmiddelen die het gebruik van grondstoffen beperken. Het gaat dan om bedrijfsmiddelen die vallen onder code F 1200: ‘Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik’. Het gaat bij deze code om een zogenaamd ‘bedrijfsmiddel met doelvoorschrift’. Dit wil zeggen dat met opzet geen exacte technisch beperkende omschrijving is gegeven. Dit geeft de ondernemer meer keuzevrijheid en geeft meer ruimte voor innovatie, want ook nieuwe ideeën komen direct in aanmerking voor fiscale ondersteuning.

Investeringen die passen binnen code F 1200 moeten zorgen dat er (substantieel) minder grondstoffen worden verbruikt dan gangbaar in de betreffende branche. Het kan dan gaan om het vernieuwen van productie-installaties, maar bijvoorbeeld ook milieu-installaties die (normaal gesproken) veel grondstoffen gebruiken. Alleen in aanmerking komen de kosten die noodzakelijk zijn voor het besparen van grondstoffen.

Verzamelen maar!
Is voorkomen geen optie, dan moet zoveel mogelijk worden ingezet op hergebruik. Essentieel is dan wel dat de potentiële grondstoffen niet op de afvalberg of in de verbrandingsoven verdwijnen. Inzamelen dus. Ook hier is in de Milieulijst rekening gehouden. Zo komen investeringen in inzamelapparatuur om recycling te verbeteren ook in aanmerking (codes A 1610 en D 1616).

Maar niet al het afval is direct geschikt voor hergebruik. Het gaat dan vooral om producten die zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) bevatten. Deze stoffen mogen namelijk niet terugkomen in het recyclaat. De Milieulijst voorziet hierin met bedrijfsmiddel F 1412 voor detectieapparatuur voor dit type stoffen.

One man’s trash is another man’s treasure
Bij een volledige circulaire economie is de term ‘afval’ eigenlijk een achterhaald begrip. Deze term is waar mogelijk dan ook geschrapt, omdat steeds meer ‘voormalige’ afvalstoffen nu geschikt zijn als grondstof. Voorbeelden zijn de inzet van CO2 als grondstof in de chemische industrie (codes F 4101, F 4102 en F 4103), het bij lagere temperaturen afbreken van polyesterafval, zoals PET (code F 1412), het herwinnen van grondstoffen uit afgassen (F 1407) en luierrecycling (F 1490).

Gaat u ook investeren in recycling, en vraagt u zich af of u ook in aanmerking komt voor ondersteuning? Wij zoeken het graag voor u uit.