Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Recordaantal aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

Home » Recordaantal aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

Recordaantal aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

NIEUWS – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat voor de Subsidieregeling praktijkleren in 2017 een recordaantal aanvragen is ingediend.

Vooral in de onderwijscategorie mbo is meer subsidie aangevraagd, dan er beschikbaar is. Alle goedgekeurde aanvragen krijgen naar evenredigheid subsidie toegekend. Dit betekent dat RVO bij mbo-aanvragen voor 95,82% uitbetaalt. Op de toekenningen in de overige categorieën vindt bij de betaling geen correctie plaats. Waarvoor is de subsidie bestemd en kunt u volgend jaar ook nog aanvragen?

Bedrijven kunnen op basis van de Subsidieregeling praktijkleren een bijdrage krijgen als zij een leerplaats aanbieden en begeleiding verzorgen. De subsidie komt tegemoet aan de kosten die bedrijven maken voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Ook kan de subsidie een tegemoetkoming zijn in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Voor de subsidieregeling is een jaarlijks budget van € 205 miljoen beschikbaar, waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoveel mogelijk bedrijven tegemoet wil komen, van kapperszaak op de hoek tot multinational. U kunt subsidie aanvragen voor verschillende opleidingsniveaus.

Kunt u nog subsidie aanvragen?
Subsidieaanvragen voor het schooljaar 2016-2017 konden tot en met 15 september worden ingediend. Voor het huidige schooljaar kan zeer waarschijnlijk nog wel subsidie worden aangevraagd. Meestal gaat de regeling in de zomer open, met een deadline in september. Nieuws over deze openstelling wordt volgend voorjaar verwacht.

Het is nog niet duidelijk of en hoe regeling na volgend schooljaar terugkeert. Vanwege het succes is het wel de verwachting dat het programma wordt opgevolgd. Ignite Group houdt u op de hoogte.