Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe openstellingen REACT-EU binnen Kansen voor West II

Home » Nieuwe openstellingen REACT-EU binnen Kansen voor West II

REACT-EU openstellingen

Binnen het programma zijn er diverse openstellingen, gericht op verschillende onderwerpen:

  • Digitaal Regionaal (digitalisering voor bedrijfsleven zoals robottisering, kunstmatige intelligentie of cyber security)
  • Groen Regionaal (verduurzaming en vergroening van de economie zoals het doorontwikkelen van circulaire concepten tot en met het industrieel ontwerpen voor een eerste productiefaciliteit en/of een proces)
  • Mismatch Arbeidsmarkt / Digitaal Stedelijk voor de vier grote steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht – G4 (het doorontwikkelen en/of verbreden van vernieuwende concepten gericht op bevorderen van vaardigheden voor de transities groen en digitaal)
  • Groen en Duurzaam Stedelijk (de stimulering en versnelling van de transities naar duurzaam, groen en circulair in de kwetsbare wijken, zoals de ontwikkeling van circulaire gebieden en bedrijfsterreinen)

REACT-EU subsidiebedrag

Het maximum subsidiebedrag verschilt per openstelling. Dit kan oplopen tot € 2 miljoen. Er geldt altijd een minimum van € 200.000 aan totale kosten. Het subsidiepercentage bedraagt 50% tot 70%.

REACT-EU subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door een individuele ondernemer en als samenwerkingsverband. De nadruk in het programma ligt op het mkb, waardoor deelname of betrokkenheid van het mkb een pré is. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari, 10:00 uur. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd. Neem hierover contact op met één van onze consultants.