Zoeken
Sluit dit zoekvak.

RAAK-regeling opnieuw open voor innovatief mkb

Home » RAAK-regeling opnieuw open voor innovatief mkb

RAAK-regeling opnieuw open voor innovatief mkb

NIEUWS – De eerste openstelling voor 2018 binnen RAAK-mkb is geopend. RAAK-mkb is onderdeel van de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK) en bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. In totaal is er voor de eerste ronde van 2018 een budget van € 3,6 miljoen beschikbaar.

Hoewel de aanvrager een door de overheid bekostigde hogeschool moet zijn, is de regeling zeer interessant voor innovatieve mkb-ondernemers. Het onderzoek waarvoor subsidie wordt verstrekt, wordt uitgevoerd in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven. Het gaat hierbij om een concrete vraag vanuit het mkb, die daarnaast een aantoonbare bijdrage moet leveren aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

De maximaal aan te vragen subsidie is € 300.000 per project. De deelnemers binnen het project dragen bij met cofinanciering die ten minste 50% van de totale projectkosten dient te bedragen. De cofinanciering kan zowel in-cash als in-kind plaatsvinden.

De duur van het project is minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden. Het project moet worden gestart tussen 1 september 2018 en 1 december 2018.

Aanvragen kunnen tot en met 6 maart 2018 worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraagsysteem van NWO. Het is ook al bekend dat er in 2018 een tweede ronde zal plaatsvinden. Deze opent in juli 2018, met een deadline van 9 oktober 2018.