Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Populaire Topsectorensubsidie MIT weer van start, wat is er al bekend?

Home » Populaire Topsectorensubsidie MIT weer van start, wat is er al bekend?

Populaire Topsectorensubsidie MIT weer van start, wat is er al bekend?

BLOG – Het innovatieve mkb bereidt zich al voor. De populaire subsidie Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) gaat dit voorjaar weer van start. De eerste openstellingen zijn bekend gemaakt, de komende weken druppelen naar verwachting alle nog ontbrekende data en voorwaarden van alle programmagebieden binnen. De regeling sluit perfect aan bij de doelgroep, het mkb. De subsidie moedigt op de juiste manier aan tot innovatie en samenwerking en is niet te complex. Ignite Group ondersteunde de afgelopen jaren tal van prachtige projecten die zonder de MIT niet van de grond waren gekomen. Dient u dit jaar ook een aanvraag in?

De MIT is bedoeld voor innovatieve mkb-projecten die passen binnen het topsectorenbeleid. Elke topsector heeft een eigen onderliggende agenda met focusthema’s, waarmee de projecten moeten matchen. Maar ook wanneer u een project heeft dat op het eerste gezicht niet lijkt te passen binnen een topsector, is het vaak toch mogelijk gerichte aansluiting te vinden. Het programma is namelijk breder opgezet dan over het algemeen wordt gedacht door ondernemers.

Wat is er al bekend over de aankomende openstellingen van de MIT?

De MIT wordt uitgevoerd in de regio’s Noord, Zuid, West en Oost. Elke regio kent zijn eigen thema’s en openstellingen en daarnaast moeten de projecten dus nog aansluiten bij de programmalijnen van één of meer van de negen topsectoren.

Matcht uw project met de topsectoren?
De topsectoren zijn de branches waarmee Nederland tot de wereldwijde top wil behoren. De volgende topsectoren zijn vastgesteld: Agri en Food, Chemie, Energie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water.Voor al deze sectoren geldt dat ze een eigen innovatieagenda hebben, waarmee MIT-projecten moeten linken. Deze zijn te vinden via de website www.topsectoren.nl. Soms is de koppeling snel gemaakt, maar het is ook wel eens lastiger om een project passend te maken binnen de kaders van een specifieke topsector. Toch is het nodig deze verbinding aan te tonen om een hogere slagingskans te genereren. Subsidie-experts kunnen samen met u zoeken naar deze koppeling en deze vervolgens duidelijk verwoorden in uw aanvraag.

Wanneer aanvragen?
De volgende openstellingen komen eraan:

  • 11 april voor de kleine instrumenten: kennisvouchers, innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten. Deze worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom van belang dat een aanvraag op de openingsdatum wordt ingediend. Eén dag later heeft hoogstwaarschijnlijk tot gevolg dat het budget al op is.
  • 3 juli tot en met 7 september: R&D samenwerkingsprojecten. Deze worden behandeld op basis van het tenderprincipe, ofwel op basis van kwaliteit. Aanvragen met de hoogste scores worden gerangschikt waarover vervolgens het budget wordt verdeeld. Er kan daarom tot en met 7 september worden ingediend, de aanvragen worden daarna pas in behandeling genomen en beoordeeld.

Veranderingen
Enkele zaken zijn veranderd ten opzichte van de MIT in 2016. Zo was het maximale subsidiebedrag voor de MIT haalbaarheid vorig jaar € 50.000 en in 2017 € 25.000. De totale projectkosten die in de subsidie kunnen worden opgenomen waren in 2016 nog € 125.000 en dit jaar € 62.500. Daarnaast zal ook het beschikbare budget, landelijk en regionaal, nog wijzigen ten opzichte van vorig jaar. Voor enkele regio’s is dit al bekend. Daar wijken de bedragen minimaal af ten opzichte van 2016.

Tips
Onze tips om goed beslagen ten ijs te komen met uw MIT-aanvraag:

  • Start nu al met uw projectomschrijving en voorbereidingen voor een aanvraag MIT haalbaarheid: Deze aanvraag moet op 11 april worden ingediend. Eén dag later en het budget is (naar verwachting) op.
  • Zorg dat u de aansluiting met de topsectoren goed uitwerkt. Indien mogelijk zelfs cross-sectoraal (het leggen van een link tussen meerdere topsectoren). Daarmee is het mogelijk onderscheid te maken ten opzichte van andere aanvragen.
  • Maak gebruik van de MIT loketwijzer 2017 op de RVO site voor het starten van een aanvraag (binnenkort komt deze beschikbaar). In sommige gevallen is het mogelijk om gebruik te maken van het landelijke budget. Er moet dan worden aangesloten bij het landelijke topsectorenbeleid, wat mogelijk beter past dan het regionale beleid. Daarom is de keuze om in te dienen in de regio of landelijk er één die weloverwogen moet worden gemaakt.

Tot slot
Ignite Group heeft uitgebreide ervaring met verschillende MIT-projecten. Wij helpen u graag met de voorbereidingen en uw aanvraag.

Ignite Group consultant Bart Leussink


Benieuwd naar voorbeeldprojecten?

Lees onze eerdere blog:
,,De MIT-subsidie gaf ons meer ruimte om te innoveren en het laatste zetje in de rug om ons project uit te voeren’’