Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Populaire subsidie IPC volgend jaar weer open voor aanvragen

Home » Populaire subsidie IPC volgend jaar weer open voor aanvragen

Populaire subsidie IPC volgend jaar weer open voor aanvragen

De subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) behoort tot de meest populaire mkb-regelingen in subsidieland. Al jaren is de IPC, die groepen mkb-bedrijven stimuleert samen te werken en kennis te delen, een relatief laagdrempelig middel om tot €25.000 subsidie te ontvangen voor innovatieve projecten.

De IPC-regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit een penvoerder en tussen de tien en twintig mkb-bedrijven. De penvoerder kan een brancheorganisatie zijn, maar ook een andere privaatrechtelijke persoon zonder winstoogmerk.

De bedrijven werken in groepen gedurende maximaal twee jaar aan collectieve- en aan ‘eigen’ innovaties. Zowel eigen uren als externe kosten voor het ontwikkelingsproject zijn subsidiabel.

Overtekend
De subsidie voor IPC-projecten bedraagt voor de penvoerder maximaal € 3000 per IPC-deelnemer, en voor de IPC-deelnemer zelf maximaal € 25.000. Dat de IPC-subsidie extreem populair is onder het Nederlandse mkb bleek tijdens de vorige openstelling toen de regeling liefst driemaal was overtekend. Er werd voor een kleine €10 miljoen aan subsidieaanvragen ingediend.

IPC in 2016
De IPC is in 2016 van 1 tot en met 26 februari opengesteld voor het aanvragen van subsidie. Het budget volgend jaar is € 2.785.000.

Succesvolle methode
De IPC-regeling is een bewezen succesvolle manier om vooral het kleinere mkb aan te jagen tot innovatie. Door samen te werken, worden risico’s gespreid en wordt er kennis gedeeld. Dit laatste is naast de mate van innovatie ook een belangrijk criterium voor subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Minder subsidie
Ignite Group heeft de afgelopen jaren veel IPC-projecten begeleid, zowel de penvoerders als de deelnemende bedrijven. Hoewel de methode werkt, toch een kleine kritische noot. Het is jammer dat de hoogte van de subsidie, ondanks de populariteit en doeltreffendheid van de regeling, de afgelopen jaren lager is geworden in verhouding met de eigen bijdrage van de IPC-deelnemers. Een aantal jaar geleden ontving een IPC-bedrijf 50% van de subsidiabele kosten terug aan subsidie. Het totale subsidiebedrag kon daarbij oplopen tot €50.000. Nu is het maximum €25.000, bij een eigen investeringspercentage van 65%. En de te verrichten inspanning is zeker niet minder geworden.

Dit zou wat Ignite Group betreft de komende jaren wel weer mogen veranderen naar een hogere bijdrage. Maar ondanks de vermindering van het subsidiebedrag blijft de regeling een mooi instrument dat het innovatieve mkb ontzettend veel voordeel oplevert.

Vindsubsidies-consultant Job Heitkamp