Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Populaire MIT Haalbaarheid 9 april open voor aanvragen

Home » Populaire MIT Haalbaarheid 9 april open voor aanvragen

Populaire MIT Haalbaarheid 9 april open voor aanvragen


Heb je als mkb-ondernemer een idee voor een nieuw product of innovatieve ontwikkeling? Dan kun je vanaf 9 april subsidie aanvragen om de haalbaarheid van dit project te onderzoeken. Via de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) kun je een bijdrage tot € 20.000 ontvangen voor het testen en onderzoeken van de technische haalbaarheid en economische waarde.

Meer dan vijfduizend ondernemers hebben de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de MIT. Deze subsidie bestaat uit verschillende regelingen waaronder MIT Haalbaarheid, Kennisvouchers en MIT R&D Samenwerkingsprojecten. De ondernemers ontvingen in totaal € 255 miljoen aan subsidie vanuit de MIT.

Eerste fase innovatietraject vaak financiële uitdaging mkb

De MIT is één van de directe innovatiesubsidies aan bedrijven en onderscheidt zich van andere regelingen door de exclusieve focus op het mkb. De eerste fase van een innovatietraject is voor het mkb een uitdaging en financieel risicovol, omdat deze eerste fase in veel gevallen nog niet direct tot nieuwe inkomsten leidt. Met een bijdrage vanuit de MIT Haalbaarheid kunnen innovatieve ondernemers juist wel die eerste stap zetten om een innovatietraject op te starten.

Wanneer spreek je van een haalbaarheidsproject ?


Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet je denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie, het zoeken naar potentiële partners, marktverkenning en een concurrentieanalyse. Wanneer de subsidieaanvraag voor MIT Haalbaarheid positief wordt beschikt, krijgt de ondernemer 40% van de kosten van het haalbaarheidsproject vergoed, tot € 20.000.

Voordelen MIT Haalbaarheid: cash geld en opstap naar meer


Voor veel ondernemers betekent de MIT Haalbaarheid een opstap naar meer. ,,Ondernemers gebruiken deze subsidie om een stuk financieel risico weg te nemen in de opstartfase van een R&D-project. Bij grotere projecten gaat het om omvangrijke investeringen en zijn in veel gevallen partners betrokken. Dan wil je wel eerst goed uitzoeken hoe groot de kans op succes is. En of de ontwikkeling technisch haalbaar is. De MIT-subsidie levert daar een snelle cash-bijdrage in. Dat is aantrekkelijk voor ondernemers. Het is net dat zetje in de rug dat nodig is om een project in gang te zetten’’, legt Vindsubsidies-consultant Wilbert Roerdink uit. ,,Wanneer de uitkomst van het Haalbaarheidsproject positief is, betekent de MIT Haalbaarheid in de praktijk ook een opstap naar een grotere subsidie. Bijvoorbeeld de MIT R&D-Samenwerkingsprojecten, waarbij de subsidie kan oplopen tot enkele tonnen per project. Wij hebben verschillende samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven daarbij ondersteund. 

Snel aanvragen
De subsidie MIT Haalbaarheid kan vanaf 9 april t/m 10 september worden aangevraagd. Maar om kans te maken moet je er meteen bij zijn. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De afgelopen jaren is gebleken dat er meteen de eerste dag massaal wordt aangevraagd. Wie er dus niet meteen bij is, vist achter het net.

Interesse? Onze MIT-adviseurs nemen graag, geheel vrijblijvend, contact op om je project of idee te bespreken.