Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Innoveren in de landbouw: Openstelling POP3+ Noord-Brabant

Home » Innoveren in de landbouw: Openstelling POP3+ Noord-Brabant

Hierbij kunnen ondernemers denken aan projecten zoals precisielandbouw, robotisering en de ontwikkeling van nieuwe vormen van landbouwproductie.

POP3+ Noord-Brabant openstelling

De POP3+ openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie klaar wordt gemaakt voor brede toepassing in de praktijk. De innovaties dragen bij aan de overgang van een kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan.

Welke projecten komen in aanmerking voor POP3+ subsidie?

Met name projecten van de Brabantse proeftuinen worden gesteund, onder andere:

  • Precisielandbouw
  • Robotisering
  • Ontwikkeling van nieuwe vormen van landbouwproductie, stal- en ketenconcepten
  • Natuur inclusieve kringlooplandbouw (inclusief biologische landbouw)

Daarnaast is er bij deze openstelling meer ruimte voor communicatieactiviteiten, zodat brede toepassing van de innovatie vroegtijdig met de sector kan worden gecommuniceerd.

Europees netwerk voor Innovatie

Na toekenning van de subsidieaanvraag vormt het samenwerkingsverband automatisch onderdeel van het Europees netwerk voor Innovatie. Hiermee kunnen de partners van de verschillende projecten kennis en ervaring delen en hiervan profiteren voor versnelling van het innovatieproces.

POP3+ subsidie aanvragen?