Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Overijssel steunt mkb’ers bij aanvragen nationale Corona-steun

Home » Overijssel steunt mkb’ers bij aanvragen nationale Corona-steun

Overijssel steunt mkb’ers bij aanvragen nationale Corona-steun

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling financieringsvouchers mkb-ondernemingen, Coronacrisis 2020 (USOVFMC) gepubliceerd.

Het doel van de nieuwe regeling is mkb-ondernemingen te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor de volgende steunmaatregelen dan wel verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C (borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf), GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering corona), COL (Corona-Overbruggingslening) en KKC (Klein Krediet Corona).

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn Overijssel.

Subsidie kan worden aangevraagd voor ondersteuning bij het opstellen van een aanvraag in het kader van één van de steunmaatregelen BMKB-C, GO-C, COL of KKC. De te ondersteunen activiteiten moeten worden uitgevoerd door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven deskundige met aantoonbaar ervaring op het gebied van het opstellen van een steun- of financieringsaanvraag.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1500 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 8 juni 2020 (9:00 uur) worden ingediend bij  de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 150.000 dit toelaat.