Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ook ruzie met die 1500 karakters van jouw WBSO aanvraag?

Home » Ook ruzie met die 1500 karakters van jouw WBSO aanvraag?

Ook ruzie met die 1500 karakters van jouw WBSO aanvraag?

Ben jij op dit moment druk bezig met het schrijven van jouw WBSO-aanvraag? Dan ben je waarschijnlijk alleen al na het voltooien van de inleiding van je projectomschrijving 3000 karakters verder.

En dat terwijl subsidieverstrekker RVO voor de beoordeling vraagt om een projectomschrijving, beschrijving van de knelpunten en oplossingsrichting van elk niet meer dan 1500 karakters. Hoe krijg je dit voor elkaar?

IT-consultant Barkev Nazarian: ,,De RVO wil in de beknopte projectomschrijving lezen wat je gaat ontwikkelen. En belangrijker nog, hoe je tot deze ontwikkeling komt. Welke knelpunten verwacht je? Daarnaast wil de beoordelaar van jouw aanvraag een aantal vaststaande zaken teruglezen in de projectomschrijving.’’

3 belangrijke onderdelen van jouw WBSO IT aanvraag

De volgende 3 punten moeten volgens Nazarian terugkeren in elke WBSO aanvraag:
1. Waarom het project een technisch nieuwe ontwikkeling betreft voor de aanvrager en wat de voortvloeiende technisch nieuwe werkingsprincipes zijn. 2. Een omschrijving van de (technische) complexiteit, uitdagingen en risico’s van de ontwikkeling (welke stappen moeten er worden gezet, en welke technische problemen en uitdagingen verwacht je op te moeten lossen) totdat het werkingsprincipe van de programmatuur is aangetoond. 3. Een omschrijving van de oplossingsrichting(en) waarin wordt uitgelegd, hoe de in een formele programmeertaal ontwikkelde code, bijdraagt aan het oplossen van de technische knelpunten.

,,Het is dus zaak om al deze punten kort, bondig en concreet te verwoorden in de aanvraag”, aldus Nazarian. ,,En dat blijkt in de praktijk heel moeilijk.”

Verschillende ontwikkelingsfases van jouw WBSO project beschrijven

Nazarian: ,,Het is voor ondernemers lastig al deze zaken op ongeveer één A4-tje samen te vatten. Zij zitten vaak helemaal in het project, met de focus op het eindresultaat. Maar voor de WBSO is de ontwikkeling belangrijker dan alleen het einddoel. Juist de verschillende fases van de ontwikkeling en de technische uitdagingen en risico’s die aan het beoogde eindresultaat voorafgaan, zijn belangrijk. Daarnaast ontbreekt het ondernemers meestal aan voldoende regeling-kennis om de subsidie optimaal te benutten, waardoor zij subsidiegeld mislopen.’’

Ignite Group heeft alle kennis in huis om jou te helpen met jouw WBSO IT subsidie

Nazarian maakt deel uit van het Team IT binnen Ignite Group dat honderden bedrijven ondersteunt bij het schrijven van WBSO – aanvragen voor softwareontwikkeling en het uitvoeren van de projectadministratie. ,,Wij kennen de WBSO-wettekst van binnen en van buiten en staan er daardoor garant voor financieel het maximale uit de regeling te halen. Dit levert onze klanten in veel gevallen aanzienlijke bedragen op. Als IT-ers beschikken wij bovendien over voldoende kennis van IT en technologie om met onze klanten op niveau te sparren over hun projecten. Tot slot verdiepen wij ons voortdurend in de laatste trends op de IT-markt, zodat we goed kunnen inschatten hoe complex een project is.’’

Eens in gesprek met onze consultants over jouw WBSO aanvraag? Of nu last-minute hulp nodig? Wij helpen je graag verder.