Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Onenigheid over besteding € 100 miljoen extra voor innovatie

Home » Onenigheid over besteding € 100 miljoen extra voor innovatie

Onenigheid over besteding € 100 miljoen extra voor innovatie

NIEUWS – Het kabinet gaat volgend jaar € 100 miljoen extra uitgeven aan onderzoek dat moet leiden tot concrete praktijktoepassingen. Maar over de besteding van dit geld is onenigheid, zo meldt Het Financieele Dagblad (FD).

De onenigheid zit in het gegeven dat bedrijven het geld willen kunnen besteden aan onderzoeksprojecten, terwijl sommige ministeries het geld juist willen uitgeven aan thema’s waar het bedrijfsleven niet direct van profiteert.

“Wij vrezen dat het een rommelpotje wordt dat iedereen gaat claimen zonder dat het bij de prioriteiten van het innovatiebeleid past”, aldus Thomas Grosfeld, bij werkgeversorganisatie VNO-NCW gespecialiseerd in innovatie.

Regeerakkoord onduidelijk
De onduidelijkheid spitst zich volgens het FD vooral toe op het extra budget voor toegepast onderzoek dat in het regeerakkoord is toegewezen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat daarbij om driekwart van de beschikbare € 100 miljoen, oftewel € 75 miljoen. Hoe dit geld moet worden verdeeld, is nog onduidelijk.

In het regeerakkoord staat dat onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten die samenwerken met bedrijven – het domein van EZK – van het extra geld moeten profiteren. Tegelijkertijd benadrukt het kabinet dat onderzoeksprojecten ook bij moeten dragen aan maatschappelijke thema’s, zoals de energietransitie of voedsel. Daarvoor zijn ook andere ministeries nodig, die graag zelf beslissen waar ze extra geld voor onderzoek aan uitgeven.

Doordat de ministeries er onderling nog niet uit zijn, weten de instituten die het toegepast onderzoek uitvoeren niet of zij in 2018 extra subsidie krijgen, zegt Maarten Smits, directeur van Deltares en voorzitter van de koepel voor toegepast onderzoek TO2-federatie. En dat is wrang, omdat na de bezuinigingen van Rutte II elke extra euro volgens Smits hard nodig is. Smits vindt het daarom belangrijk dat de € 75 miljoen snel besteed gaat worden. “Zowel samenwerking met bedrijven als maatschappelijke thema’s vinden wij belangrijk. Maar we willen wel vooruit.”

Overeenstemming in voorjaar
Een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de ministeries in het voorjaar van 2018 overeenstemming hebben bereikt. Dit zegt ook het ministerie van EZK, dat laat weten dat het geld ‘in de loop van 2018’ naar de instituten kan worden overgemaakt. Uiteraard wel op basis van uitgewerkte plannen.