Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Onderwijsdirecteur Zeggelaar van ROC Nijmegen: ‘Vindsubsidies maakt voor ons de koppeling van projecten en ambities naar actuele onderwijssubsidies’

Home » Onderwijsdirecteur Zeggelaar van ROC Nijmegen: ‘Vindsubsidies maakt voor ons de koppeling van projecten en ambities naar actuele onderwijssubsidies’

Onderwijsdirecteur Zeggelaar van ROC Nijmegen: ‘Ignite Group maakt voor ons de koppeling van projecten en ambities naar actuele onderwijssubsidies’


Onlangs werd een project van ROC Nijmegen, kinderopvangorganisatie KION en Hogeschool Arnhem beloond met een subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfond (RIF).
Albert Zeggelaar is onderwijsdirecteur Zorg, Welzijn en Sport bij ROC Nijmegen, en vertelt over de ondersteuning van Ignite Group bij dit project en andere subsidiewerkzaamheden die Ignite Group voor deze onderwijsorganisatie verricht.
Het project richt zich op innovatie binnen de kinderopvang en het onderwijs. Ignite Group heeft de projectaanvraag geschreven en begeleidt het consortium bij de uitvoering van de projectadministratie.

RIF-project KION Early Childhood Innovation Center (KEI)
Het projectplan voor het KION Early Childhood Innovation Center (KEI) lag er al toen ROC Nijmegen Ignite Group bij het project betrok voor de financiële middelen. Het project, ontstaan in het hoofd van KION-voorzitter Eddy Brunekreeft, en omarmd door ROC Nijmegen en de HAN was dermate ambitieus dat het eerdere uitgangspunt om het project budgetneutraal uit te voeren niet meer opging. Albert Zeggelaar: ,,Zonder subsidie hadden we het project wel uitgevoerd, maar dan hadden we het niet op deze wijze kunnen doen. Dan hadden we onze doelen moeten bijstellen. Adviseur Anko Spoelstra heeft de mogelijkheid via het RIF gevonden en zijn collega-consultants Demi Schrijver en Marjolein Pistoor hebben dit project heel goed opgepakt. Deze inspanningen hebben geresulteerd in een aanzienlijke subsidiebijdrage.’’

Het RIF-project richt zich op innovatie binnen de kinderopvang en het beter laten aansluiten van het onderwijsaanbod van de mbo- en hbo-opleidingen aan de praktijk, is een speerpunt van het project.

Ondersteuning bij subsidieloket
Ignite Group is bij ROC Nijmegen betrokken bij het subsidieloket van school. ,,Daar worden lopende projecten beheerd, maar ook nieuwe projecten en initiatieven aangejaagd. Adviseur Anko Spoelstra denkt proactief met ons mee. Hij weet welke ontwikkelingen spelen op het ROC en binnen onze samenwerkingsverbanden en kijkt voortdurend naar actuele subsidiekansen voor deze activiteiten.’’

Met ROC Nijmegen meedenken binnen regionaal overleggroep Leven Lang Ontwikkelen
,,Vanuit de hoedanigheid als adviseur binnen ons subsidieloket is Anko Spoelstra toegevoegd aan een regionaal overlegorgaan zich bezighoudt met het programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Uit dit programma komen ook subsidieregelingen voor het mbo voort. Omdat Anko goed op de hoogte is van de ambities en projecten op het ROC, kan hij voor ons de koppeling maken met deze subsidieprogramma’s’’, aldus Zeggelaar.

Financiële overheidsmiddelen inzetten voor vernieuwing binnen de organisatie
Onderwijsdirecteur Albert Zeggelaar typeert ‘zijn’ ROC Nijmegen als een vooruitstrevende organisatie met ambities en een kwaliteitsplan op meerdere programmalijnen. ,,Onze belangrijkste pijlers zijn: verbinding zoeken met de arbeidsmarkt en dus businesspartner zijn van het regionale bedrijfsleven, het aanbieden van flexibel, uitdagend en toekomstgericht onderwijs en het welkom, de begeleiding en de zorg voor de studenten. Binnen al deze thema’s zijn wij voortdurend bezig met optimaliseren en vernieuwen. Daar waar vanuit de overheid financiële middelen zijn om de doelstellingen binnen deze programmalijnen te ondersteunen met innovatieve en ambitieuze projecten, zetten wij deze graag in. Maar als onderwijsorganisatie heb je deze niet altijd in beeld, en kun je bovendien niet altijd inschatten welke impact het uitvoeren van een subsidie heeft op de interne organisatie. Ignite Group kan dat wel, en denkt bovendien actief met ons mee. Daarmee heeft deze samenwerking een duidelijke toegevoegde waarde.’’

Contact met onze onderwijsspecialisten?