Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nu Interreg aanvragen: honderden miljoenen voor een innovatief krachtiger Europa

Home » Nu Interreg aanvragen: honderden miljoenen voor een innovatief krachtiger Europa

Nu Interreg aanvragen: honderden miljoenen voor een innovatief krachtiger Europa

De Europese Interreg-subsidieprogramma’s steunen bovenregionale projecten die Europa innovatiever en sterker maken. Welke Interreg-subsidies zijn er, wanneer zijn er calls open in 2016 en welke zaken moet u weten om een kansrijke aanvraag in te dienen? Met als rode draad het internationale subsidieprogramma Interreg North Sea Region (NSR), waarvoor u op dit moment een aanvraag kunt indienen, ging de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onlangs in op deze vragen tijdens een interessante informatiebijeenkomst over de Interreg-programma’s. Ignite Group was erbij.

Interreg bestaat uit verschillende omvangrijke subsidieprogramma’s voor de Europese regio’s. Deze programma’s vertegenwoordigen allemaal een waarde van honderden miljoenen. Voor Nederland relevant zijn de programma’s over de Noordzeeregio, over Noord-West Europa, het programma over geheel Europa, en vier grensgebiedprogramma’s, waaronder Nederland-Vlaanderen en Nederland-Duitsland.  Allemaal dienen ze het doel van een innovatief krachtiger Europa, maar alle specifieke Interreg-subsidies kennen ook eigen doelstellingen, budgetten en voorwaarden.

Bijdrage
De subsidiebijdrage voor Interreg-projecten varieert per programma, tussen de 50% (NSR) en de 75-85% (Europe). Interreg zoekt breed opgezette innovatieprojecten waarbij interregionaal wordt samengewerkt. Projecten met uitstraling en relevantie en die de een Europese regio versterken op het gebied van innovatie, economie en duurzaamheid.

Noordzeegebied
Interreg North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma, waarin zeven landen rondom in het Noordzeegebied samenwerken aan de thema’s ‘Thinking Growth’, ‘Eco Innovation’, ‘Sustainable North Sea Region’, en ‘Green Transport and Mobility’. Om een project in te dienen bij Interreg NSR dien je eerst een ‘Expression of Interest’ in te dienen. Dit is al een behoorlijk uitgewerkt plan voor uw project en samenwerking. Als deze ‘Expression of interest’ wordt goedgekeurd volgt een ‘full proposal’.

Relatief hoge slagingskans
Erg positief van de Interreg NSR is de relatief hoge slagingskans. Deze is met 50% aanmerkelijk hoger dan de andere Interreg-programma’s: Interreg North West Europe (ca. 15%) en Europe (ca. 25%). Tot nu toe is vooral veel ingediend op het thema ‘Sustainable NSR’ en blijven de aanmeldingen voor ‘Green Transport and Mobility’ wat achter. Binnenkort (maart 2016) sluit de tweede call, en kan daar zomaar verandering in komen. Overweegt u ook een aanvraag binnen dit programma maar komt de tweede call te vroeg? Een derde call zal sluiten in januari 2017.

Interreg Europe dit voorjaar open
Maar ook bij de andere Interreg-regelingen zijn mogelijkheden. Interreg Europe is sterk gericht op publieke partners en heeft ook als nadrukkelijke eis dat het projectvoorstel bijdraagt aan het verbeteren van beleidsinstrumenten en een sterke relatie met andere Europese initiatieven kent. De tweede call gaat open in april-mei 2016. In deze tweede call zal het zwaartepunt liggen van de budgetbeschikking. Er zal nog wel een derde call komen, maar in deze call is mogelijk nog maar een beperkt budget beschikbaar.

Interreg North West Europe: triple helix consortium
Interreg North West Europe zit alweer richting de derde call, welke 27 mei zal sluiten. Op dit moment worden de aanvragen uit de tweede call beoordeeld. Opvallend is dat de goedkeuring uit call 1 wat tegenviel. Wil je in Interreg NWE een goede kans maken dan is het goed om te weten dat je net een streepje voor hebt als je indient met een zogeheten ‘triple helix consortium’, dat wil zeggen een samenwerking van een bedrijf, een kennisinstelling en de overheid. Bovendien verhogen uw kansen als de projectresultaten nadrukkelijk breder toepasbaar zijn dan alleen in de deelnemende regio’s.

Interreg A voor de grensregio’s: wacht niet te lang
Het Interreg programma Interreg A werkt anders dan de bovenstaande drie programma’s, omdat het niet werkt met calls maar met continue indieningsmogelijkheden. In Nederland kunnen we kijken naar 4 Interreg A gebieden, te weten Nederland-Duitsland, Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, en Twee Zeeën. Van de programmaperiode 2014-2020 is nu al 25% van het budget toegekend, dus ook hier geldt: niet te lang wachten!

Extra financieringsmogelijkheden tijdens aanvraagfase
Net als bij andere Europese regelingen zijn de Interreg-subsidies vanwege de administratieve lasten, de tijd tussen uitgaven en uitbetaling, en de investeringskosten in de aanvraagfase voor bedrijven niet altijd aantrekkelijk om hier op in te schrijven. Goed om te weten is dan wel dat in sommige gevallen ondersteuning mogelijk is vanuit Europa, bijvoorbeeld voorfinancieringsregelingen of ondersteuning in de aanvraagfase.

Voor Interreg zijn er bijvoorbeeld de regelingen PSR (Projectstimuleringsregeling), waarin je een bijdrage (€25.000) kan aanvragen voor de voorbereiding op het indienen van projectvoorstellen binnen Interreg Europe, North West Europe of North Sea Region, en de rijkscofinancieringsregeling CETSI, waarmee aanvullende financiering kan worden aangevraagd voor specifiek Interreg North West Europe en North Sea Region.

Ignite Group consultant Nanny Bressers