Zoeken
Sluit dit zoekvak.

NOW-2 gepubliceerd: vanaf 6 juli open

Home » NOW-2 gepubliceerd: vanaf 6 juli open

NOW-2 gepubliceerd: vanaf 6 juli open

De Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) is gepubliceerd. Deze opvolger van de populaire NOW-regeling werd gisteren al aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het doel van de NOW-2 is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met minimaal 20% gedurende een periode van vier maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, voor zover geen winst of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht, zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.
Concreet kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden (in de periode van 1 juni tot en met 30 november 2020) verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20%, per loonheffingennummer een subsidie worden verstrekt over de loonsom in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie wordt verstrekt voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over maart 2020. Het maximale percentage van 90% van de totale loonsom zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Het subsidiebedrag heeft ten aanzien van het loon een bovengrens. Als loon wordt maximaal twee keer het per 1 januari 2020 geldende maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen (omgerekend naar een viermaandsperiode). Dat komt neer op € 9538 per maand. Loon boven € 9538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking. Er zal een voorschot worden verleend van 80% van de verleende subsidie. Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag. Aanvragen kunnen van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 elektronisch worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag indienen.