Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Noodregeling SET Covid-19 gaat in de week van 6 april weer open

Home » Noodregeling SET Covid-19 gaat in de week van 6 april weer open

Noodregeling SET Covid-19 gaat in de week van 6 april weer open

De begin deze week vanwege de grote belangstelling gesloten noodregeling SET Covid-19 gaat in de week van 6 april weer open.
Vanaf dat moment kunnen er weer nieuwe aanvragen​ worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), tot het moment dat het subsidieplafond van € 23 miljoen bereikt is.

Over de regeling

Op basis van de regeling SET Covid-19 – als speciale noodregeling ingericht binnen de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) – is per direct geld beschikbaar gesteld voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.
De noodregeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per aanvraag. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50% van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.