Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nog budget voor aanvragen Innovatie Krediet technische innovaties

Home » Nog budget voor aanvragen Innovatie Krediet technische innovaties

Nog budget voor aanvragen Innovatie Krediet technische innovaties

Het Innovatie Krediet (IK), een van RVO’s meest succesvolle financieringsinstrumenten, kan dit jaar nog worden aangevraagd voor technische innovaties.

Het IK kent twee onderdelen: klinische ontwikkelingstrajecten en technische ontwikkelingstrajecten. Het budget voor klinische ontwikkelingstrajecten was in januari al overvraagd. Voor technische innovaties is nog meer dan voldoende ruimte.

Nog € 20 miljoen in kas: aanvragen zijn zeer welkom
Vorig jaar was het IK-budget voor innovatietrajecten al in de zomer uitgeput. Dit kwam doordat het budget voor klinische ontwikkelingstrajecten vorig jaar overvraagd was, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) besloot op 1 juli het restant van het budget voor technische ontwikkelingstrajecten over te hevelen naar de klinische aanvragen. Hiermee was het totale budget voor technische innovaties direct op. Dit jaar heeft RVO besloten deze budgetten gescheiden te houden. Nu is de helft van het budget van € 40 miljoen nog beschikbaar. Aanvragen zijn dan ook zeer welkom.

Van ‘proof of concept’ tot marktintroductie
Het budget voor 2019 met de daarbij behorende rentetarieven worden na Prinsjesdag gepubliceerd. Het IK is een vreemd vermogen (rentedragende lening) projectfinanciering en financiert innovaties van een ‘proof of concept’ tot aan de marktintroductie. Vindsubsidies-consultant Martijn Croon: ,,Dit is een, financieel gezien, zeer risicovolle fase. Investeringen in R&D en materialen zijn noodzakelijk zonder zekerheid op succes. Daarnaast genereren deze innovaties ook nog geen kasstromen. Een no-go area voor banken en investeerders. Het IK helpt de innovatie deze fase door te komen.”

Aan een IK-aanvraag worden hoge eisen gesteld. Wil je weten of het IK passend kan zijn voor jouw innovatieve ontwikkeling en wil je dit jaar nog een aanvraag indienen? Onze financieringsspecialisten bespreken graag de mogelijkheden.