Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe subsidieregeling voor regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Home » Nieuwe subsidieregeling voor regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nieuwe subsidieregeling voor regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 (RAVS) gepubliceerd. De nieuwe regeling betreft de opvolger van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 (RRAVSV).

Voorkomen en bestrijden van uitval

Het doel van de regeling is het voorkomen en bestrijden van uitval onder jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De regeling moet ervoor te zorgen dat elke jongere op school zit of aan het werk is en zo nodig een aansluitend zorg- en ondersteuningsaanbod ontvangt. De regeling beoogt voor gemeenten en onderwijsinstellingen kaders te stellen bij de vormgeving en uitvoering van hun wettelijke taak om gezamenlijk via een regionale aanpak uitval te voorkomen en (uitgevallen) jongeren naar een passende plek te begeleiden.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen en organisaties binnen een Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC-regio) een gezamenlijk regionaal programma opstellen voor een periode van vier jaar. Het betreft een regionaal programma met maatregelen ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.Subsidie kan worden aangevraagd door zogeheten contactscholen voor de uitvoering van maatregelen uit het regionaal programma die de volgende doelen beogen te realiseren:

  • het behalen van het voor de RMC-regio opgestelde streefcijfer ter realisatie van een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters tot maximaal 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in het kalenderjaar 2024, gemeten over het studiejaar 2023/2024;
  • het behalen van het voor de RMC-regio opgestelde streefcijfer om het percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs te verhogen;
  • het behalen van het voor de RMC-regio opgestelde streefcijfer om het percentage uitgevallen jongeren dat één jaar later voor minimaal 12 uur per week werkzaam is te verhogen; en
  • het in de RMC-regio waar nodig ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie ten aanzien van de aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

​Meer dan 120 miljoen te verdelen

De hoogte van het subsidiebedrag per studiejaar per contactschool is gelijk aan het bedrag dat voor de betreffende RMC-regio is opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling. In totaal is er voor contactscholen voor de periode 2021 tot en met 2024 een bedrag van € 121,6 miljoen te verdelen.
De RMC-contactgemeenten van de regio’s ontvangen daarnaast jaarlijks een specifieke uitkering voor het uitvoeren van taken in de betreffende RMC-regio. Hiervoor is in de periode 2021 tot en met 2024 jaarlijks € 35.309.040 beschikbaar.Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 30 september 2020 worden ingediend bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).