Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe subsidieregeling helpt mensen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt

Home » Nieuwe subsidieregeling helpt mensen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt

Nieuwe subsidieregeling helpt mensen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) gepubliceerd.
Het doel van deze onlangs al aangekondigde nieuwe regeling is om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt.De regeling maakt deel uit van het flankerende tijdelijke coronacrisispakket NL leert door, waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing. In deze regeling is het onderdeel ontwikkeladvies uitgewerkt. Het onderdeel online scholing wordt in een aparte subsidieregeling uitgewerkt, die binnenkort gepubliceerd zal worden.De regeling biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs.Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ontwikkeladviezen kunnen mensen helpen om zich beter bewust te worden van hun actuele mogelijkheden en om te helpen nagaan of – en zo ja welke – (online) scholing daarvoor nodig is.Subsidie voor het geven van de ontwikkeladviezen kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur, diens werkgever of zijn gemachtigde. Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend en voordat een ontwikkeladviestraject wordt gestart, registreert de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl de ontwikkeladviestrajecten die hij zal geven. De periode waarin zo’n registratie kan worden gedaan, eindigt op 31 december 2020 (17.00 uur) of eerder als het subsidieplafond van € 14 miljoen al bereikt is.
De subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject.Subsidieaanvragen kunnen van 1 oktober 2020 tot en met 1 maart 2021 (17.00 uur) worden ingediend bij Uitvoering van Beleid (UVB) en worden behandeld op volgorde van ontvangst.