Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe subsidie voor gemeenten voor aanpak binnenklimaat scholen

Home » Nieuwe subsidie voor gemeenten voor aanpak binnenklimaat scholen

Nieuwe subsidie voor gemeenten voor aanpak binnenklimaat scholen


De Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVS) is gepubliceerd. Deze al aangekondigde nieuwe regeling is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. Er is een budget van € 98.717.000 beschikbaar. De subsidie wordt verstrekt aan gemeenten.

De subsidie kan eenmalig worden aangevraagd voor projecten gericht op het verbouwen van bestaande schoolgebouwen waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren.

Een project bevat in ieder geval maatregelen die zullen leiden tot:

  • een luchtverversingscapaciteit van minimaal 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012; en
  • een luchtverversingscapaciteit van minimaal 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Een project omvat daarnaast, voor zover deze maatregelen nog niet getroffen zijn in de schoolgebouwen op de locatie van het project:

  • het aanbrengen van kooldioxidemeters die voldoen aan de in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 genoemde eisen, in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw, voorzien van monitoring waarvan de gegevens ten minste een jaar beschikbaar blijven; en
  • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

Subsidiebijdrage

De specifieke uitkering bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag dat afhankelijk is van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de schoolgebouwen. Dit kan oplopen tot € 1 miljoen indien er sprake is van één of meer schoolgebouwen met in totaal 2000 leerlingen of meer.

Wanneer subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen van 4 januari tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van dag van binnenkomst van de aanvragen.