Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe SNN-regeling voor kennisontwikkeling in Noord-Nederland

Home » Nieuwe SNN-regeling voor kennisontwikkeling in Noord-Nederland

Nieuwe SNN-regeling voor kennisontwikkeling in Noord-Nederland

NIEUWS – Ondernemers in de Noordelijke provincies die samen met andere bedrijven of kennisinstellingen hun kennispositie willen versterken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit kan via de regeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2017 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie kan nog tot 1 december van dit jaar worden aangevraagd. De subsidiebijdrage is maximaal  € 1 miljoen per project.

De nieuwe regeling heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. De regeling is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland.

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor projecten waarmee een gunstig klimaat wordt gecreëerd voor kennisontwikkeling en het opstarten van innovatieve samenwerkingsprojecten. Ook pure kennisontwikkelingstrajecten, waaronder onderzoeksprojecten, komen in aanmerking voor subsidie.

Bijdrage en aanvragen
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en minimaal € 100.000 en maximaal € 1 miljoen per project. In totaal is er dit jaar € 6 miljoen beschikbaar.Aanvragen kunnen van 3 februari tot en met 1 december 2017 worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.