Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe regeling Euregio Maas-Rijn in het kader van COVID-19-uitbraak

Home » Nieuwe regeling Euregio Maas-Rijn in het kader van COVID-19-uitbraak

Nieuwe regeling Euregio Maas-Rijn in het kader van COVID-19-uitbraak

De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn – COVID-19 ondersteuning (EMRCOVID) gepubliceerd.
Doel van de nieuwe regeling is het ondersteunen van grensoverschrijdende initiatieven in de Euregio Maas-Rijn ter bevordering van de crisisbestrijdingscapaciteit in het kader van de COVID-19-uitbraak in de sectoren gezondheid, openbare veiligheid en beveiliging, openbaar bestuur en sociale diensten. De Euregio Maas-Rijn omvat Limburg, Zuidoost Noord-Brabant en delen van België en Duitsland.Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een lead partner, oftewel een rechtspersoon die namens een samenwerkingsverband optreedt als subsidieaanvrager. Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden onder meer de volgende criteria:

 • de resultaten van het project komen ten goede aan burgers en organisaties in het programmagebied;
 • het project moet een grensoverschrijdend karakter vertonen;
 • er dient sprake te zijn van een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten uit het programmagebied;
 • het project moet een duidelijk verband hebben met volgende sectoren:
  • gezondheid;
  • openbare veiligheid;
  • openbare veiligheidsdiensten;
  • openbaar bestuurlijk beheer;
  • sociale diensten.
 • het project mag maximaal twaalf maanden duren.

De hoogte van de EFRO-subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.Aanvragen kunnen van 28 mei tot en met 8 juni 2020 (16.00 uur) worden ingediend bij de provincie Limburg. Het subsidieplafond van € 4.163.850,50 wordt verdeeld op basis van rangschikking van de aanvragen aan de hand van diverse selectiecriteria.