Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Mkb’ers die samen willen innoveren opgelet! Start nu al met zoeken partners

Home » Mkb’ers die samen willen innoveren opgelet! Start nu al met zoeken partners

Mkb’ers die samen willen innoveren opgelet! Start nu al met zoeken partners

BLOG – Vanaf 21 september kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de regeling Innovatieprestatiecontracten, in het subsidiewereldje ook wel bekend als ‘IPC’. September lijkt nog een eind weg, maar voor partijen die gebruik willen maken van deze interessante regeling is het aan te raden toch al wat voorbereidingen te gaan treffen.

Eerst maar even kort de hoofdpunten van de regeling: IPC-subsidie wordt verstrekt voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een tweejarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een IPC-verband voeren tien tot twintig mkb-ondernemingen (gezamenlijke) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder. Binnen het project staan innovatie, samenwerking en kennisoverdracht centraal.
De rol van de penvoerder is cruciaal, en is een belangrijk startpunt bij het samenstellen van het samenwerkingsverband. Vaak zijn mkb’ers prima in staat om concullega’s te vinden die graag deelnemen aan een gezamenlijk traject, maar is het lastig een geschikte penvoerder te vinden. De penvoerder heeft namelijk een zeer belangrijke rol binnen het project. Hij treedt op als aanvrager, projectleider, contactpersoon en coördinator. Het profiel van een penvoerder: een organisatie met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk die aantoonbaar (volgens de statuten) de belangen van haar achterban (ondernemingen) vertegenwoordigt, innovatie binnen het mkb stimuleert en ook nog eens beschikt over ruime kennis van haar branche.

Naast het uitvoeren van de formele taken kan de penvoerder ook andere activiteiten verrichten die het IPC-project kunnen versterken, zoals het verkennen, stimuleren en initiëren van verdere mogelijkheden van samenwerking tussen deelnemers, het organiseren van bijeenkomsten of het vergaren of verspreiden van kennis.

Praktijkvoorbeeld: SportsConnected2Society
IPC-projecten kunnen bestaan uit samenwerkingsverbanden op basis van regio, keten of branche. Dit geldt dus ook voor de penvoerder. Het kan dus gaan om een organisatie die zich richt op bedrijven in een bepaalde regio, of juist een organisatie die mkb’ers uit heel Nederland die actief zijn in een bepaalde branche ondersteunt. Een goed praktijkvoorbeeld, om u een gevoel te geven naar welke typen projecten en penvoerders subsidieverstrekker RVO op zoek is, is het project SportsConnected2Society.

Dit project richt zich op mkb’ers die innovatieve IT-producten en diensten leveren voor de sportmarkt. In Nederland gaat het dan om tientallen ondernemingen die een verscheidenheid aan producten en diensten leveren, van smartphone-apps tot activity-sensors. De meeste daarvan vallen onder het micro-mkb, hebben veelal nog een ontwikkelslag te maken en hebben vaak moeite in de snel veranderende digitale wereld voorop te blijven en qua commercie het buitenland te veroveren. Het project SportsConnected2Society heeft tot doel de krachten van de betrokken bedrijven te bundelen, en heeft hiervoor IPC-subsidie ontvangen.

Binnen dit project is de samenwerking ingericht naar de ontwikkeling van collectieve producten en diensten voor specifieke groepen in de maatschappij, dat wil zeggen enerzijds natuurlijk sporters, maar ook dieren zoals paarden, en anderzijds overheden en media in hun rol richting burgers.

Binnen dit project is de Stichting Orange Sports Forum penvoerder. Deze organisatie initieert, faciliteert en realiseert de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor sporten en bewegen. Het netwerk van Orange Sports Forum bestaat uit bedrijven, sportorganisaties, kennisinstellingen en overheidsorganisaties en de stichting heeft nauwe connecties met NOC*NSF, TNO, het ministerie van VWS en verschillende technische universiteiten. Geen kleine partij dus.

Ik wil ook samenwerken!
Bent u mkb’er, en heeft u ook ideeën om met branche- of regiogenoten samen te gaan werken aan innovaties? Wij helpen u graag met het zoeken naar een geschikte partij die kan optreden als penvoerder. Ook kunnen we u helpen met het complementeren van uw samenwerkingsverband.

Heeft u de ambitie om penvoerder te zijn, maar heeft u hulp nodig bij het schrijven van de aanvraag, het begeleiden van de deelnemers in het samenwerkingsverband en/of het afhandelen van de administratieve verplichtingen? Wij hebben jarenlange ervaring en zijn betrokken geweest bij diverse IPC-trajecten.

Interesse? Neem contact met ons op.