Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT subsidie aanvragen Zuid-Nederland

Home » MIT subsidie aanvragen Zuid-Nederland

Aan de slag met innovatieprojecten? De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie binnen de Topsectoren. De regeling ondersteunt ondernemers via diverse instrumenten, zoals: MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Naast de Topsectoren ligt de focus op sleuteltechnologieën, maatschappelijke uitdagingen en het maatschappelijk verdienvermogen. Deze focus is vastgelegd in 4 thema’s, 25 missies, Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) en sleuteltechnologieën. Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient het innovatieproject dan ook hierbij aan te sluiten.

Aanvraag indienen via MIT loket Regio Zuid?

Subsidieaanvragen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement (MIT Zuid). Er wordt sterke nadruk gelegd op innovaties met een maatschappelijke impact.

MIT samenwerkingsprojecten

Wanneer een bedrijf gevestigd is in Zuid-Nederland en/of subsidiabele activiteiten verricht die ten goede komen aan Zuid-Nederland, dan komt het bedrijf mogelijk in aanmerking voor subsidie. Wanneer de activiteiten hoofdzakelijk plaatsvinden buiten Zuid-Nederland dien je de aanvraag in bij het MIT-loket van de betreffende provincie. Het subsidiepercentage voor R&D-samenwerkingsprojecten is maximaal 35%. De maximale subsidie per project is € 350.000.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten kan worden aangevraagd van 4 juni tot en met 12 september 2024.

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Bij een MIT-Haalbaarheidsproject breng je de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart. Het subsidiepercentage voor haalbaarheidsprojecten is maximaal 40%. De maximale subsidie per project is € 20.000. Minimaal 60% dient te bestaan uit een haalbaarheidsstudie en maximaal 40% uit ontwikkelingsprojecten.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 april 2024. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd.

MIT Zuid budget 2024

Zodra het budget voor 2024 bekendgemaakt is, wordt dit gepubliceerd op deze pagina.