Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT subsidie aanvragen in Zuid-Holland

Home » MIT subsidie aanvragen in Zuid-Holland

MIT subsidie

De MIT-regeling (mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren) richt zich op mkb’ers die innovaties ontwikkelen binnen de Topsectoren. Hierdoor wordt verdere ontwikkeling binnen de Topsectoren gestimuleerd. De twee belangrijkste instrumenten binnen de MIT-regeling zijn: MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

MIT subsidieloket

Ben je ondernemer in Zuid-Holland? Dan vraag je MIT subsidie aan bij de Provincie Zuid-Holland. Hierbij geldt één uitzondering: projecten gericht op duurzame visserij en aquacultuur kunnen een MIT-aanvraag indienen bij het landelijke MIT-loket. Houd er rekening mee dat je MIT-project aansluit op de geformuleerde missies en Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s). Dit zijn de KIA’s:

  • Energie & Duurzaamheid
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, Water en Voedsel

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Bij een MIT-Haalbaarheidsproject kan er maximaal 20.000 subsidie worden aangevraagd om de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te brengen. Minimaal 60% dient te bestaan uit een haalbaarheidsstudie en maximaal 40% uit ontwikkelingsprojecten.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 april 2024. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd.

MIT samenwerkingsprojecten

De subsidie voor de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb’ers. Een samenwerking met mkb’ers uit andere regio’s is ook mogelijk. Je vraagt subsidie aan bij het MIT-loket regio Zuid-Holland indien de penvoerder van de aanvraag gevestigd is in de provincie Zuid-Holland en minimaal 50% van de kosten in deze regio worden gemaakt. Het maximale subsidiebedrag is 200.000 voor kleinere samenwerkingsprojecten en 350.000 voor grotere samenwerkingen.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie voor samenwerkingsprojecten kan je subsidie aanvragen van 6 juni tot en met 12 september 2024. Bij deze regeling is de tenderprocedure van kracht; alle aanvragen die op de juiste wijze zijn ingediend en voldoen aan de eisen die verbonden zijn aan de regeling, worden inhoudelijk beoordeeld. Aan aanvragen met de hoogste kwaliteit worden eerst subsidie toegekend.

MIT Zuid-Holland budget 2024

Het budget voor MIT-haalbaarheidsprojecten Zuid-Holland bedraagt in totaal € 4.220.000. Het budget voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt € 9.860.000.