Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT-regeling volgt missiegedreven beleid

Home » MIT-regeling volgt missiegedreven beleid

Binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid staan maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën centraal.

MIT Haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject is één van de instrumenten van de Mkb Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT). Met een MIT-Haalbaarheidsproject onderzoek je de technische en economische haalbaarheid van jouw innovatie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000. Door deze subsidie aan te vragen is de kans kleiner dat jouw innovatieproject strandt in de onderzoeksfase.

Missiegedreven beleid

De overheid gaat voor een toekomstbestendig Nederland en heeft 25 missies geformuleerd die aansluiten op maatschappelijke uitdagingen, maatschappelijk verdienvermogen en sleuteltechnologieën. De missies zijn zeer gevarieerd, hieronder vind je 6 voorbeelden:

  • De Nederlandse economie circulair en duurzaam maken
  • Gezond, veilig en duurzaam voedsel produceren
  • Ervoor zorgen dat iedereen in de keten een eerlijke prijs krijgt
  • Nederlanders gemiddeld langer laten leven
  • Ervoor zorgen dat online privacy gewaarborgd blijft
  • Met machine-learning en logica mens en machine beter laten samenwerken

Blijf geïnformeerd!

Wil je de technische en economische haalbaarheid van jouw innovatie onderzoeken? We verwachten dat er spoedig meer bekend wordt gemaakt over hoe de missies aan moeten sluiten op een MIT-subsidieaanvraag. Ook verwachten we snel meer te weten over de exacte openstellingsdatum voor haalbaarheidsprojecten. Via nieuwsberichten en deze subsidiepagina houden we je op de hoogte.

Bespreek je aanvraag op tijd

De MIT-regeling voor Haalbaarheidsprojecten is zeer populair. De regeling opent op 12 april en bij deze regeling geldt het ‘first come, first served’ principe. Dat betekent dat aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring is dat dit meestal al op de eerste dag van de openstelling is. Wees dus op tijd met het voorbereiden van de subsidieaanvraag. Heb je innovatieplannen die je graag wil bespreken? Neem contact op met je DB&P consultant of bel 076-565 4321.