Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT R&D-openstelling voor AI-projecten gepubliceerd

Home » MIT R&D-openstelling voor AI-projecten gepubliceerd

MIT R&D-openstelling voor AI-projecten gepubliceerd

De aangekondigde extra openstelling van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten specifiek gericht op Artificiële Intelligentie (AI) is nu officieel geopend. Voor de openstelling – die loopt van 15 maart 2022 tot en met 10 mei 2022 – is een budget van € 2,9 miljoen beschikbaar, waarmee mkb-ondernemers kunnen worden ondersteund bij de ontwikkeling en toepassing van AI.
Te ondersteunen activiteiten moeten passen binnen het in een bijlage bij de MIT-regeling beschreven subthema ‘Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)’. Voor AI wordt daarbij de definitie gehanteerd van de Europese Commissie: ‘AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken’.In aanmerking komen projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI, doordat:

  • zij gericht zijn op de inzet van Machine Learning (machinaal leren), waaronder Supervised Learning (gesuperviseerd leren), Unsupervised Learning (ongesuperviseerd leren) en Reinforcement Learning (bekrachtigingsleren);
  • zij gericht zijn op de een aantoonbaar nieuwe oplossing binnen één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Vrede, Recht en Veiligheid; Landbouw en Voeding; Cultuur en Media; Financiële Dienstverlening; Gebouwde Omgeving; Haven en Maritiem; Mobiliteit; Transport en Logistiek; Onderwijs; Publieke Diensten; en de Technische Industrie; en
  • er gebruik gemaakt wordt van een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Betrokkenen bij de AI-toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.

Ten eerste zijn de AI-projecten dus afgebakend tot machinaal leren of zelflerende AI, omdat juist hier de meeste innovatievoordelen zijn te behalen voor procesoptimalisatie en/of nieuwe producten en diensten. Ten tweede moet het gaan om toepassingsgebieden die sterk in ontwikkeling zijn en waarin de meeste innovatievoordelen zijn te behalen. En ten derde is het van belang dat AI door mensen en organisaties op een verantwoorde manier wordt toegepast.

Benieuwd hoe Ignite Group jou kan helpen?

Wij hebben de afgelopen jaren meermaals bedrijven ondersteund bij het aanvragen van subsidies. Wil je direct contact met een van onze consultants? Dan kan je hiervoor een e-mail sturen naar [email protected] of telefonisch contact opnemen via 088-2020400