Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Minder financiering voor kleine bedrijven

Home » Minder financiering voor kleine bedrijven

Uit de Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat bijna een kwart van het midden- en kleinbedrijf in Nederland behoefte heeft aan externe financiering.
Van de mkb-bedrijven die in de periode jul 2017 – juli 2018 een financieringsaanvraag indienden, kreeg 84% de financiering gedeeltelijk rond. Twee derde van de ondernemers die groeigeld nodig hebben, diende een aanvraag in. Met name start-ups hebben geen aanvraag ingediend, omdat zij zich hier geen heil in zien.

Gebrek aan groeigeld

Vooral in de sectoren handel, vervoer en horeca is de toegang tot groeifinanciering moeilijk. Jonge bedrijven, start-ups en bedrijven waar minder dan tien mensen werken ontvangen vaak geen financiering. Voor deze ondernemers is groei en uitbreiding dan ook vrijwel onmogelijk.

MKB-actieplan

Om de geldstroom naar kleinere bedrijven te vergroten heeft staatssecretaris Mona Keijzer in de zomer van 2018 € 200 miljoen uitgetrokken voor een MKB-actieplan. Toch lijkt dit onvoldoende. Daarom wijken kleine bedrijven vaak uit naar alternatieve financiering, zoals crowdfunding en informal investing. In de afgelopen drie jaar is de crowdfundingmarkt zelfs verdubbeld. Desalniettemin dekt deze financieringsvorm slechts een klein deel van de totale financieringsbehoefte.

De toekomst

Veel mkb-bedrijven verwachten in 2019 minder externe financiering nodig te zullen hebben dan in 2018. Daarentegen denkt een deel van de ondernemers van snelgroeiende bedrijven en start-ups wel gebruik te zullen maken van crowdfunding of andere vormen van alternatieve financiering.