Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Meters maken met de CO2-reductie? Dan graag een grote subsidiepot voor de Energiereuzen!

Home » Meters maken met de CO2-reductie? Dan graag een grote subsidiepot voor de Energiereuzen!

Meters maken met de CO2-reductie? Dan graag een grote subsidiepot voor de Energiereuzen!

BLOG – Een miljardensubsidie voor de grootste energieverbruikers in ons land. Een regeling waarmee deze energiereuzen kunnen laten onderzoeken hoe zij de CO2-uitstoot significant kunnen verminderen, en wanneer zij het advies uitvoeren dit onderzoek 100% vergoeden. Zo kunnen we meters maken met de CO2-reductie, stelt energiespecialist Erwin Altena van Vindsubsidies. Hij haakt daarmee aan op de stelling van Jaap Hoogcarspel, clustercommissaris van het industriecomplex Rotterdam-Moerdijk, vorige week in Het Financieele Dagblad (FD). Het industriegebied rond de havens is verantwoordelijk voor 20% van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Hoogcarspel bepleitte in het FD een miljardensubsidie voor energie-intensieve bedrijven. Met de bestaande CO2-subsidies voor bedrijven lijkt het bereiken van de Klimaatdoelen 2050 een kansloze missie, oordeelt Hoogcarspel. Erwin Altena denkt te weten waarom.

CO2-regelingen voor het mkb onaantrekkelijk
,,De huidige subsidies, die een vermindering van CO2-uitstoot stimuleren, zijn voor de meeste ondernemers niet aantrekkelijk. Ze moeten vaak grote investeringen doen, die nauwelijks of pas na vele jaren, worden terugverdiend. Oké, ze zijn dan milieuvriendelijk bezig, maar een investering moet wel rendabel zijn. Als je bijvoorbeeld 50% van de kosten vergoed krijgt, maar de overige 50% aan kosten niet binnen afzienbare tijd terugverdient, dan krijg je ondernemers niet in beweging. Het is dan ook niet vreemd dat de beschikbare subsidiebudgetten voor dat type regelingen niet op raken’’, legt Altena uit. ,,Daarnaast hebben grootverbruikers vaak ook zeer gunstige energietarieven, waardoor een standaard rekenmodel niet werkt.’’

Kleine CO2-projecten dragen te weinig bij
Afgezien van het gegeven dat de regelingen voor het mkb niet lucratief zijn, draagt een CO2-project op mkb-niveau natuurlijk ook niet wezenlijk bij aan de grote CO2-reductie die de politiek en Europa wensen, meent Altena. ,,Uiteraard is het mkb innovatief, maar om stappen te zetten moeten grote investeringen worden uitgelokt, niet alleen innovaties worden bedacht. Dan kun je dus beter met de grote energieverbruikende partijen om tafel. Wanneer zij een besparing van 10% of 20% kunnen realiseren, dan wordt er echt een positieve bijdrage geleverd aan het milieu.’’

Onderzoeksubsidie voor energiegiganten
,,Een subsidie gericht op het onderzoek naar CO2-reductie voor de grote partijen zou een goede zet zijn. Laat een gespecialiseerd extern bureau voor deze groep in kaart brengen hoe zij hun uitstoot naar beneden kunnen brengen en hun investering kunnen terugverdienen. En vergoed de kosten van dit onderzoek voor deze bedrijven met 100%, met als voorwaarde dat zij het advies ook gaan opvolgen. Zodat de CO2-reductie ook daadwerkelijk wordt behaald. Wanneer een bedrijf het advies niet, of niet geheel, uitvoert moet er een deel van de kosten worden terugbetaald.’’ Een aanpak als deze zou volgens Altena een belangrijke stap kunnen zijn op weg naar het behalen van de Klimaatdoelen 2050.

EIA voor pijpleidingen in de Botlek
Hoogcarspel die druk met EZ in gesprek is over het lostrekken van subsidiestromen voor bedrijfsinvesteringen, zou er volgens Altena goed aan doen zich bij zijn plan te houden om zich met de gewenste miljarden vooral op de grote partijen te richten. Wat betreft het effectiever stimuleren van CO2-uitstoot bij bedrijven heeft Altena ook nog een tip voor de clustercommissaris in het Havengebied. Aanknopend op Hoogcarspels voorbeeld van de CO2-subsidie voor het Botlekcluster die niet werkt (bedrijven kunnen alleen subsidie krijgen voor een nieuwe bio-boiler en niet voor een goedkopere duurzame pijpleidingen), zegt Altena: ,,Voor die pijpleidingen zou er bijvoorbeeld ruimte kunnen worden gemaakt binnen de bestaande Energie Investeringsaftrek (EIA). De generieke mogelijkheid van de EIA biedt veel ruimte voor eigen initiatief, maar wordt hier nog te weinig voor ingezet. Jammer, want zo kunnen bedrijven toch 10% tot 14% van de aanschafkosten terugverdienen.’’