Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Meer tijd voor uitvoering projecten ‘eerlijk, gezond en veilig werk’

Home » Meer tijd voor uitvoering projecten ‘eerlijk, gezond en veilig werk’

Meer tijd voor uitvoering projecten ‘eerlijk, gezond en veilig werk’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019 (TSEGVW) gewijzigd.
De wijziging betreft de verlenging van de subsidiabele periode van projecten met een einddatum van 1 maart 2020 of later, met in totaal zes maanden tot maximaal 24 maanden. Vanwege de grote impact van de coronacrisis, is een groot deel van deze projecten stil komen te liggen. Met de extra zes maanden krijgen subsidieontvangers meer tijd om toch tot uitvoering en afronding van hun projecten te komen.Alle subsidieontvangers worden ook nog per e-mail benaderd over de wijziging. Het is dan ook niet nodig voor subsidieontvangers om een formeel verzoek tot wijziging van de looptijd van hun projecten in te dienen.Over de regelingHet doel van de regeling is het stimuleren van projecten die zijn gericht op activiteiten die door middel van preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk of het vergroten van bewustwording of kennis over eerlijk, gezond of veilig werk.