Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Meer fiscaal voordeel voor energiebesparing, hoe dan?

Home » Meer fiscaal voordeel voor energiebesparing, hoe dan?

Meer fiscaal voordeel voor energiebesparing, hoe dan?

BLOG – Subsidieverstrekker RVO, subsidieadviesbureaus en brancheverenigingen roepen het al weken: meer fiscaal voordeel voor uw energiebesparing in 2017. Maar hoe dan? Fiscaal consultant Mart Feukkink legt het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

De meest aangevraagde fiscale voordeelregeling voor Energiebesparing, de Energie Investeringsaftrek (EIA), is dit jaar verruimd. De besparingsnormen zijn versoepeld en investeringen met een korte terugverdientijd komen nu langer in aanmerking. Vorig jaar waren de regels veel strenger. Hoeveel scheelt het nu precies?

De versoepeling heeft betrekking op het generieke deel van de EIA. De EIA kent ook een specifieke investeringslijst, de Energielijst. Komt een investering voor op deze lijst, mag het bedrijf 55,5 % van de investering in mindering brengen op de fiscale winst. Maar wanneer een investering niet op de lijst voorkomt, moet er een beroep worden gedaan op de EIA generiek, waarvoor een berekening geldt.

EIA generiek: fiscale aftrek van bijna 14% voor energiebesparing in uw proces.
De berekening laat zien hoeveel energie er dankzij de investering wordt bespaard, en wat er per geïnvesteerde euro wordt terugverdiend. Voor deze berekening geldt een minimum en een maximum.Deze waarden zijn dit jaar aangepast zodat meer energievriendelijke investeringen kunnen rekenen op een fiscale aftrek van bijna 14%. Hebben wij als consultant het afgelopen jaar vooral aanvragen verzorgd voor aanpassingen in processen van bepaalde branches, zoals de foodindustrie, of voor koel- en vriesinstallaties; dit jaar komen dankzij de verruiming ook minder gangbare investeringen en sectoren eerder in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Uw voordeel in 2017 berekend aan de hand van a.e. Onze case: een investering van € 100.000:

  • Berekening verschil verplichte besparing
    In 2016 gold voor een energievriendelijke investering een minimale besparing van 0,6 a.e. (aardgasequivalent, een kuub gas) per geïnvesteerde euro, dit jaar is deze verplichte besparing verlaagd naar 0,4. Bij een investering van een ton betekent dit dat er vorig jaar dus minimaal 60.000 a.e. bespaard moest worden en nu ‘slechts’ 40.000 a.e., dat is dus 33% minder.
  • Snel terugverdienen is toegestaan
    Verder is het zo dat aan de bovenkant het maximale bedrag dat de ondernemer mag besparen is verhoogd van 1.5 a.e. naar 2.0 a.e. Dat betekent dat er op € 100.000, 200.000 a.e. mag worden bespaard in 2017, in plaats van maximaal 150.000 a.e. in 2016. Dat is 50.000 a.e. meer.

Energievriendelijke aanpassingen in het proces die meer opleveren en dus sneller worden terugverdiend, komen nu dus eerder in aanmerking voor een fiscale aftek van bijna 14%. Leidt de investering  tot meer dan 200.000 a.e. besparing, dan is de overheid van mening dat de energiebesparing het bedrijf zoveel oplevert dat overheidssteun niet nodig is.

Er zit dit jaar € 166 miljoen in de EIA-subsidiepot. Wij berekenen graag uw voordeel.

Ignite Group consultant Mart Feukkink