Zoeken
Sluit dit zoekvak.

LIFE-oproep 2020 open, ruim € 400 miljoen te verdelen

Home » LIFE-oproep 2020 open, ruim € 400 miljoen te verdelen

LIFE-oproep 2020 open, ruim € 400 miljoen te verdelen

De Europese Commissie heeft een nieuwe jaarlijkse oproep geopend voor het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (LIFE). Aan de oproep is een budget van ruim € 400 miljoen verbonden.

Natuur, milieu en klimaat

Met het LIFE-programma ondersteunt de Europese Unie projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Te ondersteunen projecten moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen.

Maand later

De LIFE-oproep 2020 heeft betrekking op projectsubsidies vanuit beide onderdelen van het programma, namelijk LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie. Er kunnen voor beide onderdelen aanvragen worden ingediend voor zogeheten ’traditionele’ projecten, geïntegreerde projecten en projecten voor technische bijstand. Voor alle soorten projecten zijn de deadlines overigens met een maand verlengd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Dit als gevolg van de coronacrisis.
Projecten kunnen worden ingediend door in de EU geregistreerde rechtspersonen (publieke instellingen, private op winst gerichte ondernemingen dan wel private organisaties zonder winstoogmerk). De maximale ondersteuning varieert van 55% tot 75% van de subsidiabele kosten.

Deadlines

Voor de verschillende soorten projecten gelden de volgende deadlines voor het indienen van aanvragen:

 • ’traditionele’ projecten LIFE Milieu:

  • 14 juli 2020: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteit ‘Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik’;
  • 16 juli 2020: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteiten ‘Natuur en biodiversiteit’ en ‘Milieubeleid en -bestuur en informatie’;
  • medio februari 2021: volledige aanvragen.
 • ’traditionele’ projecten LIFE Klimaatactie: 6 oktober 2020 (volledige aanvragen);
 • geïntegreerde projecten LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie:

  • 6 oktober 2020: conceptbeschrijvingen;
  • 25 maart 2021: volledige aanvragen.
 • projecten voor technische bijstand LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie: 16 juli 2020 (volledige aanvragen).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals