Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Letterenfonds ondersteunt door corona-maatregelen getroffen literaire manifestaties en activiteiten

Home » Letterenfonds ondersteunt door corona-maatregelen getroffen literaire manifestaties en activiteiten

Letterenfonds ondersteunt door corona-maatregelen getroffen literaire manifestaties en activiteiten

Het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) heeft de Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19 (LMACOVID). Doel van de regeling is het verstrekken van een gedeeltelijke tegemoetkoming in de gederfde inkomsten van bepaalde instellingen vanwege belemmering van publieksactiviteiten als gevolg van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 en de maatregelen ter bestrijding daarvan.

In aanmerking komen instellingen die een projectsubsidie ontvingen van het Nederlands Letterenfonds in 2019 en 2020 (eerste subsidieronde) op grond van Regeling literaire manifestaties en activiteiten (LMALETTER), incidenteel en tweejarig, voor zover het betreft incidentele projectsubsidies als bedoeld in artikel 4, onder b, van die regeling ten behoeve van manifestaties en activiteiten waarvan de uitvoering volgens de aanvraag voor de lopende subsidie zou plaatsvinden in de periode 13 maart tot en met 31 december 2020.
 
De bijdrage heeft de vorm van een aanvullende subsidie bedoeld als gedeeltelijke tegemoetkoming in de gederfde inkomsten. De subsidie bedraagt 45% van de in de begroting vermelde publieksinkomsten tot een maximum van € 23.000. Er is een budget van € 75.000 beschikbaar.

De subsidie wordt zonder voorafgaande aanvraag verstrekt.