Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Laatste kans voor 3-jarige projecten Interreg North Sea Region

Home » Laatste kans voor 3-jarige projecten Interreg North Sea Region

Laatste kans voor 3-jarige projecten Interreg North Sea Region


In het voorjaar 2019 zijn er weer volop kansen binnen het subsidieprogramma Interreg North Sea Region. Interreg North Sea Region (NSR) richt zich op de samenwerking van verschillende landen die aan de Noordzeekust liggen. De algemene doelstelling van het programma is om innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio te stimuleren. Het programma is onder meer gericht op overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Voor initiatiefnemers met een nieuw projectidee is Call 10 de laatste kans om een typisch 3-jarig project voor goedkeuring voor te leggen! 

De volgende prioriteiten staan centraal:

  1. Thinking growth: gericht op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
  2. Eco-innovation: ontwikkeling van methoden waardoor consumenten maar ook bedrijven beter kunnen omgaan met water, afval verminderen, recyclen van materialen en het toepassen van energie efficiënte technologieën.
  3. Sustainable NSR: ontwikkeling van methoden waardoor de Noordzee-regio kan inspelen op het veranderende klimaat en bescherming van de natuur bij zowel planten als dieren.
  4. Green transport & mobility: promoten van duurzaam transport, voornamelijk vrachtvervoer, zoals de scheepvaart. Ook efficiënt en duurzaam personenvervoer valt hieronder.

Consortia kunnen binnen call 10 van 2 januari tot 8 april 2019 een Expression of Interest (eerste projectvoorstel) indienen. Bij een voorspoedig aanvraagproces kunnen die projecten begin 2020 starten en tot 2023 doorlopen.In Nederland kunnen organisaties en bedrijven uit de volgende provincies meedoen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe.Ignite Group is gespecialiseerd in het schrijven van aanvragen binnen diverse Interreg programma’s waaronder Interreg NSR, Interreg NWE, Interreg Europe en Interreg VA. Wij helpen je organisatie graag met het realiseren van internationale ambities. Naast het opstellen van aanvragen hebben wij ruime ervaring in het begeleiden van consortia tijdens de uitvoering van een project.Onze ervaren consultants ondersteunen je consortium graag bij het inrichten van de administratie zodat deze voldoet aan de stringente eisen die vanuit Europa worden gesteld. Ook met het opstellen van de financiële en inhoudelijke rapportages helpt Vindsubsidies, zodat jij, je collega’s en samenwerkingspartners zich kunnen richten op de uitvoering van het project.