Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Korting slecht controleerbare administratie NOW-subsidie in alle gevallen 10%

Home » Korting slecht controleerbare administratie NOW-subsidie in alle gevallen 10%

Korting slecht controleerbare administratie NOW-subsidie in alle gevallen 10%

De Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie is gepubliceerd. In deze beleidsregel is geregeld dat, indien een accountant niet tot een goedkeurend oordeel met een redelijke mate van zekerheid kan komen, maar waarin een ‘oordeelonthouding’ uitsluitend vanwege inherente beperkingen wordt afgegeven, de subsidie op een lager bedrag wordt vastgesteld. Het gaat om subsidie verstrekt op basis van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
In deze gevallen wordt een standaardkorting vastgesteld die voor de subsidieaanvrager en de accountant helderheid verschaft over de gevolgen van een oordeelonthouding. Deze korting wordt vastgesteld op 10% van het bedrag waarop de subsidie zonder korting zou zijn vastgesteld. De 10% sluit aan bij de gevolgen die verschillende bestuursorganen stellen aan het ontbreken van een juiste financiële verantwoording van de subsidieverlening of andere regelingen, zoals de Europese Commissie. Met deze korting wordt rekening gehouden met de ernst van de onregelmatigheid en met het evenredigheidsbeginsel.
 
Oordeelonthouding 
Een accountant kan een verklaring van oordeelonthouding geven indien hij niet heeft kunnen vaststellen dat de werkgever een volledig controleerbare omzetdaling opgeeft voor de NOW-subsidie of zich heeft gehouden aan de eisen ten aanzien van de loonsom (betaling van lonen en het niet aangaan van gefingeerde dienstverbanden), omdat hij zich onvoldoende een oordeel kon vormen over de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van deze administratie of de toereikendheid van de administratieve organisatie. Hij heeft derhalve niet voldoende en geschikte assurance-informatie kunnen verkrijgen. Dit is ook het geval als de accountant een oordeelonthouding bij een assurance-rapport met een beperkte mate van zekerheid afgeeft (categorieën II en III). In dat geval kan de accountant ook met die beperkte mate van zekerheid zelfs geen conclusie vormen over de plausibiliteit van de gegevens met betrekking tot de netto-omzet.