Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Jaarlijks € 100 miljoen voor klaarstomen van veelbelovende innovaties

Home » Jaarlijks € 100 miljoen voor klaarstomen van veelbelovende innovaties

Jaarlijks € 100 miljoen voor klaarstomen van veelbelovende innovaties

BLOG – Heeft u plannen voor een internationaal samenwerkingsproject dat een zeer veelbelovend idee klaarstoomt voor de markt? Dat komt dan mooi uit, want de Europese Commissie wil in de periode 2018-2020 jaarlijks € 100 miljoen subsidie beschikbaar stellen voor het testen, demonstreren en valideren van innovaties die snel op de markt kunnen worden gebracht (uiterlijk binnen drie jaar).

Fast Track to Innovation
De subsidie zal worden verleend via het Horizon 2020-onderdeel Fast Track to Innovation (FTI), oftewel Sneltraject voor Innovatie. De Europese Commissie heeft in 2015 en 2016 succesvol proefgedraaid met dit onderdeel en wil het daarom vanaf 2018 terug laten komen, zo valt te lezen in het Horizon 2020 concept-werkprogramma voor de European Innovation Council (EIC) voor de periode 2018-2020.

In aanmerking voor FTI-ondersteuning komen projecten die worden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van drie tot vijf organisaties uit minimaal drie verschillende landen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er minimaal twee ondernemingen deel uitmaken van het samenwerkingsverband of minstens 60% van het projectbudget wordt gedragen door de deelnemende ondernemingen.

Een klaar te stomen idee/innovatie mag betrekking hebben op zo’n beetje alle technologische sectoren, maar moet wel écht zeer veelbelovend zijn. Het moet dan ook in Europees verband onderscheidend en ‘beyond state-of-the-art’ zijn, en een groot potentieel voor groei en opschaling hebben. Verder is een sterke business case van groot belang.

De subsidie varieert van 70% van de kosten van de private partners in het samenwerkingsverband tot 100% van de kosten van de eventuele publieke partners. In totaal kan de subsidie oplopen tot maximaal € 3 miljoen per project.

Aanvragen kunnen in 2018, 2019 en 2020 doorlopend worden ingediend bij de Europese Commissie, al zijn er jaarlijks drie zogeheten ‘cut-offs’ waarna de tot dan toe ingediende voorstellen worden beoordeeld.

Komend najaar pas definitief
Meer informatie over de terugkeer van het onderdeel Fast Track to Innovation volgt komend najaar, wanneer de definitieve Horizon 2020 werkprogramma’s voor de periode 2018-2020 worden gepubliceerd.

Wij houden u uiteraard op de hoogte en helpen u graag bij het opzetten, indienen en afhandelen van een eventuele FTI-aanvraag. Daarbij kunnen we ook een rol spelen op het gebied van consortiumbouw.