Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Investeringsregeling BIK: € 4 miljard voor ‘’bijna alle’’ investeringen tot 2022

Home » Investeringsregeling BIK: € 4 miljard voor ‘’bijna alle’’ investeringen tot 2022

Investeringsregeling BIK: € 4 miljard voor ‘’bijna alle’’ investeringen tot 2022


De uitwerking van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) voor ondernemers is bekend. Maar liefst €4 miljard is beschikbaar gesteld voor allerhande type investeringen van bedrijven. Investeringen vanaf 1 oktober 2020 tellen al mee, maar de subsidie kan pas vanaf september 2021 worden aangevraagd, en in de praktijk pas vanaf 2022 in mindering worden gebracht op de loonheffing. Maar begin nu alvast met het in kaart brengen van de investeringen waarvoor je de BIK wilt benutten, zo voorkom je dat je onnodig subsidie misloopt.

Het kabinet stimuleert met de BIK bedrijven om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines, computersystemen, zonnepanelen.

BIK komt qua systematiek overeen met de WBSO

De BIK is een investeringsregeling die qua systematiek goed overeenkomt met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Bedrijven kunnen de investeringskosten verrekenen met de loonheffing. Deze methode heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Voor de herkenbaarheid bij bedrijven is voor diverse onderdelen aangesloten bij de vormgeving van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Jaarlijks € 1,2 miljard naar het mkb

De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Dat betekent dat van de € 2 miljard per jaar, € 1,2 miljard bij het mkb terecht komt. Dat komt mede door de vormgeving van de korting:

• bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag
• bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag • voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag

BIK mag worden gecombineerd met KIA, EIA, MIA en VAMIL

De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen. Voor kleinere investeringen (door het mkb) kunnen de BIK en de KIA samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Hoe helpt Ignite Group jou met het benutten van de BIK?

Ondanks dat je pas september 2021 kunt aanvragen, kun je dus al vanaf NU al je investeringen onderbrengen in de BIK. Dit vereist een goede administratie. Ignite Group helpt jou inzicht te krijgen in alle investeringen, en geplande investeringen. Het kan zinvol zijn geplande investeringen naar voren te halen, om maximaal gebruik te kunnen maken van de BIK, eventueel in combinatie met andere regelingen.

Onze consultants:

• brengen samen met jou nu al alle investeringen in kaart in die in aanmerking komen voor de BIK, al dan niet in combinatie met de EIA, MIA, VAMIL en KIA
• berekenen jouw voordeel • zorgen dat je regelingen op tijd aanvraagt en aan alle voorwaarden voldoet • begeleiden het aanvraag proces van het begin totdat de subsidie is ontvangen

Neem vandaag nog contact op met een van onze gespecialiseerde consultants: [email protected]/ 088-2020400.