Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Invest-NL verdubbelt overbruggingskrediet voor innovatieve start- en scaleups

Home » Invest-NL verdubbelt overbruggingskrediet voor innovatieve start- en scaleups

Invest-NL verdubbelt overbruggingskrediet voor innovatieve start- en scaleups

Invest-NL trekt € 100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).
Met de € 100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.TOPSS biedt financiering vanaf € 2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van drie tot vijf weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).Aanvragen kunnen vanaf 29 april 9.00 uur worden ingediend via het met Techleap.nl en de ROM’s ingerichte gezamenlijke loket op: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal

Aanvullend op € 100 miljoen van het kabinet

De € 100 miljoen van TOPSS is aanvullend op de € 100 miljoen die het kabinet op 7 april beschikbaar heeft gesteld voor overbruggingsleningen aan startups, scaleups en innovatieve mkb-bedrijven. Deze leningen, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL), variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. De uitvoering van de COL verloopt via de ROM’s.

Lees verder

​Kijk voor meer informatie over TOPPS op: https://www.invest-nl.nl/actueel/Invest-NL-verdubbelt-overbruggingskrediet?lang=nl