Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Internationale waardeketens

Home » Internationale waardeketens

Internationale waardeketens

Samenwerkingsverbanden van lokale en internationale ondernemingen in risicosectoren kunnen sinds deze maand maximaal € 500.000 subsidie aanvragen voor verbetering van arbeidsomstandigheden, lonen en inkomens van arbeiders of kleine toeleveranciers, en bestrijding van kinderarbeid.

De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 18 december. Onder de zogeheten risicosectoren vallen landbouw, kleding en textiel, en mijnbouw. De aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit één onderneming, één lokale onderneming (dit kan ook een coöperatie zijn), één maatschappelijke organisatie en één lokale maatschappelijke organisatie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de aanvraag betrekking hebben op een project dat bestaat uit fase A (een lokaal impactonderzoek en het opstellen van een actieplan) en fase B (de implementatie van het actieplan). Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moet er wel een verplicht adviestraject worden gevolgd bij RVO. Dit omvat onder andere het indienen van een quick scan.