Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Impact corona op investeringen in start-ups beperkt

Home » Impact corona op investeringen in start-ups beperkt

In dit kalenderjaar staken investeerders, ondanks de coronacrisis, tot nu toe bijna € 1 miljard in start-ups. Bijna de helft daarvan werd in het derde kwartaal geïnvesteerd, wat normaal gesproken een rustigere periode is. Hoe valt dat te verklaren?

Méér en grotere vervolgrondes

De investeringsrondes zijn gemiddeld niet per sé groter geworden, maar er zijn méér grotere vervolgrondes, zoals in het geval van fietsproducent VanMoof (€ 34 miljoen) en biotechnologiebedrijf Lava Therapeutics (€ 70 miljoen).

Digitalisering van de samenleving

Daarnaast heeft de coronacrisis ertoe geleid dat kennismakingen en andere zakelijke afspraken niet meer fysiek plaatsvinden, maar digitaal. Die digitalisering heeft impact op de gehele samenleving en dat zorgt voor een enorme groei bij start-ups die actief zijn in de e-commerce, Educational Technology of Medical Technology.

Over de grens

Niet alleen in Nederland wordt er veel geïnvesteerd in innovatieve start-ups. Ook buiten de landsgrenzen ontvingen veel startende bedrijven groeifinanciering. Uit het kwartaalonderzoek van KPMG blijkt dat er in het derde kwartaal van 2020 $ 73,2 miljard werd geïnvesteerd in start-ups, dat is $ 3,2 miljard meer dan een kwartaal eerder. Ook hier zie je dat bedrijven die inspelen op de veranderende samenleving, veel interesse wekken bij investeerders.