Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Horizon2020: ruim € 3 miljard voor R&D in Nederland

Home » Horizon2020: ruim € 3 miljard voor R&D in Nederland

Sinds 2014 biedt het Horizon2020 programma financiële ondersteuning aan bedrijven, onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen die op internationaal niveau bezig zijn met R&D en innovatie. Per jaar ontvangen Nederlandse deelnemers dus gemiddeld € 750 miljoen aan subsidie.

Overige cijfers

Tot nu toe is er aan 21.276 projecten in Europa financiering toegekend. Nederland neemt deel aan 3.630 van deze projecten. De subsidie is verdeeld over:

  • Universiteiten en universitaire medische centra: > € 1,5 miljard (50,6%)
  • Bedrijven: > € 781 miljoen (25,8%)
  • Onderzoeksinstellingen: > € 535 miljoen (bijna 18%)

Met 16,4% ligt de gemiddelde slaagkans van Nederlandse deelnemers boven het Europese gemiddelde van 12,5%.

Horizon2020 voor het mkb

In totaal hebben 1.151 Nederlandse bedrijven succesvol deelgenomen aan Horizon2020, waarvan 930 mkb-bedrijven. Dit resulteert in een totaalbedrag van € 522 miljoen. In totaal is er € 781 aan bedrijven in Nederland toegekend. Horizon2020 is een subsidieprogramma van de Europese Unie.