Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Horizon 2020 – SME Instrument: nieuw ‘Seal of Excellence’ kwalificatie van de Europese Commissie

Home » Horizon 2020 – SME Instrument: nieuw ‘Seal of Excellence’ kwalificatie van de Europese Commissie

Horizon 2020 – SME Instrument: nieuw ‘Seal of Excellence’ kwalificatie van de Europese Commissie

Sinds twee jaar is het binnen Horizon 2020 mogelijk voor een mkb-bedrijf zelfstandig (dus zonder Europese samenwerkingspartijen) een aanvraag in te dienen voor een innovatief project, welke aansluit bij het Europese beleid. Het instrument daarvoor, het SME instrument (SME-I) is specifiek bedoeld voor innovatieve bedrijven met de ambitie –en die er klaar voor zijn- om te groeien in Europa. Ook in 2016 en 2017 zijn er weer indieningsrondes. Helaas is het succespercentage van ingediende aanvragen tot nu toe laag.

Maar daar heeft de Europese Commissie (EC) iets op gevonden: het Seal of Excellence label, waarmee teleurgestelde mkb’ers opnieuw ‘de boer op’ kunnen met hun project om via een andere weg subsidie binnen te halen.

Want de reden dat het merendeel van de ingediende SME-I- aanvragen geen subsidie krijgt, is vaak niet omdat de voorstellen niet de juiste kwaliteit hebben. Er worden zoveel aanvragen ingediend, dat het budget daardoor snel uitgeput raakt. Het gevolg is dan dat de in principe goede innovatieve projectideeën slechts geringe kans op subsidie maken.

Het schrijven van een kwalitatief goede aanvraag kost echter tijd en expertise, zeker een SME-I fase 2 voorstel. Al het vele en harde werken voor niets! Uren, dagen, weken, en soms wel maanden is er werk gestoken in het voorstel, en de uitkomst: geen subsidie!. De EC heeft gemeend hier iets aan te moeten doen en komt met de ‘Seal of Excellence’.

Seal of Excellence: opnieuw ‘de boer op’ voor subsidie
Kwalitatief goede aanvragen, de zogenoemde ‘above threshold’ proposals, krijgen in de toekomst van de EC de kwalificatie: ‘Seal of Excellence’. Het criterium van ‘above threshold’ ligt bij een aanvraag voor de eerste fase op minimaal 13 van de 15 punten, en voor een tweede fase-aanvraag bij minimaal 12 van de 15 punten.

Seal of Excellence identificeert dus veelbelovende projectvoorstellen, die volgens de EC financiering verdienen uit alternatieve bronnen. Met dit certificaat kunnen organisaties proberen om alsnog, via andere wegen (regionaal, nationaal, anders), subsidie te verkrijgen voor hun product of proces (-vernieuwing).

Mooie ontwikkeling voor ondernemers
Het grote voordeel hiervan is, dat het vele werk dat gestoken is in de SME-I aanvraag niet voor niets is geweest en in te zetten is voor een nieuwe subsidieaanvraag. Het is aan elke EU-lidstaat of regio om ondersteunende subsidiemogelijkheden op te zetten, die specifiek gericht zullen zijn op dit soort projecten.


Het model van Seal of Excellence, bron: EC.

Deze Seal of Excellence zal nu –als een pilot- worden ingezet voor het SME-Instrument, echter ook andere ‘above threshold – not funded’ Horizon2020 voorstellen zullen waarschijnlijk in de toekomst dit stempel kunnen verkrijgen. Een mooie ontwikkeling voor ondernemers.

Het SME-Instrument; wat was dat ook weer?
Het Horizon 2020 – SME instrument ondersteunt mkb-bedrijven in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten in de volgende 2 belangrijkste fasen (afhankelijk van de status van uw ontwikkeling). In een fase 1 aanvraag kan €50.000 financiering worden verkregen voor een haalbaarheidsonderzoek of risicoanalyse, voor uw innovatieve ontwikkeling uit te voeren in zes maanden tijd. Een fase 2 aanvraag, waarbij de doorontwikkeling, het testen, pilot en opschaling van de ontwikkeling (product of proces minimaal TRL6) aan bod komt, met een budget van €1 tot €3 miljoen, kan 70% financiering krijgen. Hiervoor geldt een projectduur van een tot twee jaar.

Laag succespercentage
Het succespercentage van de ingediende voorstellen is tot nu toe laag. Van de in juni van dit jaar 2029 ingediende fase 1 voorstellen, hebben 243 voorstellen een positieve evaluatie ontvangen, helaas kunnen slechts 128 mkb’ers een financiering tegemoet zien. Van de 962 SME fase 2 – voorstellen die zijn ingediend, hebben 357 voorstellen een positieve evaluatie ontvangen, echter slechts 44 projecten zullen gefinancierd worden.Mede gezien de aantallen van de andere indieningsrondes komt het gemiddelde succespercentage van deze regeling dus neer op 4-12%. En dat is ronduit laag. Echter, een werkelijk excellente, vernieuwende en ontwrichtende innovatie die past bij de Europese doelstellingen heeft natuurlijk zeer goede kans.

Krijgt uw projectvoorstel in de toekomst een ‘Seal of Excellence’ van de EC? Laat ons dan kijken of er alternatieve subsidiemogelijkheden te vinden zijn. Wij kunnen uw aanvraag eventueel herschrijven en opnieuw indienen voor deze, of een andere subsidie.

Vindsubsidies-consultant EU Judith Spaltman