Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Hoe financier ik mijn eHealth innovatie?

Home » Hoe financier ik mijn eHealth innovatie?

De Nederlandse bevolking is relatief welvarend en gezond, maar er zijn wel een aantal trends die hier verandering in kunnen brengen. Zo neemt het aantal ouderen volgens de CBS bevolkingsprognose de komende jaren snel toe. Waren er in 2012 nog maar 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Daar komt bij dat men vaker chronisch ziek wordt. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft 70% een chronische ziekte. Deze maatschappelijke uitdagingen zorgen ervoor dat men in de toekomst veel meer en andere zorg nodig heeft dan de huidige bevolking.

Innovatie

Gelukkig behoort Nederland op onderzoeksgebied al jaren tot de internationale top, maar om deze positie te behouden is innovatie essentieel. Technologische ontwikkelingen moeten onze zorg sneller, handiger, goedkoper en beter maken. Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat innoveren niet per sé betekent dat een technologie volledig nieuw moet zijn. Je kunt ook een bestaande technologie aanpassen en op deze manier een verbeterslag maken.

Trends in eHealth

Dat we in Nederland voorop lopen op het gebied van eHealth, is te zien aan diverse trends en ontwikkelingen. Denk maar eens aan robotica, kunstmatige intelligentie en de toenemende automatisering. Naar verwachting zijn deze ontwikkelingen over 20 jaar helemaal ingeburgerd in onze zorgsector. Daarnaast is er natuurlijk Internet of Things, Big Data en personalised medicine. Online staat alles met elkaar in verbinding en daarom kunnen we gegevens uitwisselen via onze smartphones, horloges en computers. Doordat computers in deze data verbanden kunnen ontdekken, kunnen we onze zorg nog beter maken en onze samenleving gezonder.

Subsidies en andere financiële kansen

Omdat wij vooruitstrevend zijn in de zorg, vergeet je soms dat het niet eenvoudig is om gezondheidsinnovaties te implementeren. De time-to-market in de gezondheidszorg is doorgaans erg lang en bovendien risicovol. De innovatieroute begint bij een idee en daarna volgt het onderzoek en de ontwikkeling. Vervolgens ontstaat het product en moet deze worden vermarkt om uit te kunnen groeien tot een succes. Hier is veel financiering voor nodig en snelgroeiende bedrijven in de eHealth sector hebben vaak moeite om voldoende financiering op te halen.

Financieringsmix

De oplossing ligt bij de financieringsmix. Dit is een combinatie van financieringsvormen om aan jouw financieringsbehoefte te voldoen. Met een optimale financieringsmix kunnen veelbelovende startups en scale-ups hun activiteiten verder uitbouwen en wordt de kans dat een product of dienst succesvol wordt vermarkt een stuk groter. Een mix kan bestaan uit subsidies, kredieten, fiscale regelingen, crowdfunding en fondsen en is per bedrijf anders, omdat deze afhankelijk is van de fase waarin een bedrijf, project of ontwikkeling zich bevindt. Op basis van een kennismakingsafspraak kunnen wij de mogelijkheden bij jouw innovatieproject(en) in kaart brengen en stellen we een gezamenlijk plan van aanpak op om de relevante subsidies en financieringen te verkrijgen. Zo’n diagnose en actieplan vergt altijd maatwerk.

MIT-subsidie voor Life Sciences & Health

Een belangrijk financieringsinstrument voor bedrijven actief in eHealth is de MIT-subsidieregeling, en dan in het bijzonder de topsector Life Sciences & Health. Deze topsector levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van gezondheid en welvaart. Wanneer je als mkb-ondernemer samenwerkt en innoveert binnen de farmacie, biotechnologie, diagnostiek en medische technologie, kom je in aanmerking voor deze subsidie.