Zoeken
Sluit dit zoekvak.

,,Het is belangrijk dat zorgvernieuwers in een vroeg stadium weten hoe het product op de markt gebracht gaat worden”

Home » ,,Het is belangrijk dat zorgvernieuwers in een vroeg stadium weten hoe het product op de markt gebracht gaat worden”

,,Het is belangrijk dat zorgvernieuwers in een vroeg stadium weten hoe het product op de markt gebracht gaat worden”

Als consultant Life, Science & Health komt Bart Crielaard regelmatig in contact met zorgvernieuwers die nog niet helemaal helder voor ogen hebben hoe nieuwe producten uiteindelijk verkocht gaat worden. ,,Het gaat veelal om bevlogen zorgprofessionals en medische ondernemers die met een innovatief idee onze gezondheidszorg nog beter willen maken. Maar de stap om in een vroeg stadium al te bepalen hoe de innovatie op de markt wordt gebracht, wordt niet altijd gezet. Terwijl deze wel zeer belangrijk is.”

,,Of het nu gaat om nieuwe infuuspomp of een nieuwe manier van hechten, deze health-innovators weten doorgaans precies wat er beter kan, en hoe de innovatie met een slimme oplossing bereikt kan worden. Alleen voor het commerciële aspect van het product is, met name in de startfase, te weinig aandacht’’, stelt Crielaard.

De zorgmarkt is geen gewone markt, de klant is niet altijd eindgebruiker

Bart Crielaard is niet verwonderd over het feit dat zorgvernieuwers niet bezig zijn met de uiteindelijke markt-fase van het product. ,,De zorgmarkt is geen gewone markt. Waar voor veel conventionele producten de klant ook de eindgebruiker is, is dit bij zorgproducten vaak niet het geval. Daarnaast maakt een mogelijke vergoeding van een medisch product vanuit de basis- of aanvullende zorgverzekering deze markt nog extra ingewikkeld. Zo zal een pacemaker niet door de patiënt (de gebruiker) worden betaald, maar worden vergoed via de zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wordt dus eigenlijk betaald via publiek geld. Een rolstoel zal in kortdurende gevallen worden vergoed via diezelfde wet (Zvw), maar in langdurige gevallen weer vanuit een andere wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Andere producten worden dan weer wel rechtstreeks verkocht aan de eindgebruiker, zoals de patiënt (rollator) of zorgverlener (MRI scanner). Het is dus best lastig de markt in kaart te brengen als je niet weet wie het product uiteindelijk moet gaan afnemen, wat in veel gevallen niet de eindgebruiker zal zijn. Maar om aan het eind van het project niet in de problemen te komen met de financiering en de succeskans van het product, moet hier wel vanaf het begin over na worden gedacht.’’

Al in een vroeg stadium moeten verplichte stappen worden gezet om een poduct in de markt te zetten

Want, zo stelt Bart Crielaard, om een medisch product op een bepaalde markt te brengen, moeten vaak al in een vroeg stadium bepaalde, verplichte stappen worden gezet. Crielaard legt uit: ,,Naast het voldoen aan de Medical Device Regulation, de Europese wetgeving die vanaf 2020 op elk medisch product van toepassing is, zijn er voor innovaties die vanuit de basisverzekering vergoed gaan worden mogelijk aanvullende stappen nodig. Zo zal bijvoorbeeld het Zorginstituut mogelijk nog moeten beoordelen of het product of behandeling binnen de wetgeving valt. En de zorgverzekeraar wil bepalen of het een kosteneffectieve oplossing is en daarmee voor vergoeding in aanmerking komt. Deze stappen hebben vanzelfsprekend grote consequenties voor het op de markt brengen van een nieuwe medische innovaties.’’

Hulp voor zorginnovatie vanuit de overheid

Crielaard wijst op een speciale website van het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Op de website www.zorgvoorinnoveren.nl worden de verschillende marktroutes voor zorginnovaties, en de stappen die bij elk van de routes ondernomen moeten worden, verder toegelicht. Wij kunnen als consultants uiteraard ook adviseren en passende financiering zoeken bij de verschillende ontwikkelingsfases.’’

Subsidiemogelijkheden voor zorginnovatie

,,Natuurlijk zijn er ook subsidiemogelijkheden die passen bij verschillende routes. Zo is de regeling ‘veelbelovende zorg dichter bij de patiënt’, uitgevoerd door ZonMw en Zorginstituut Nederland, bedoeld voor zorginnovaties die nog niet als ‘verzekerde zorg’ worden aangemerkt. De open rondes ‘doelmatigheidsonderzoek’ en ‘goed gebruik hulpmiddelen’ van ZonMw zijn daarentegen meer gericht op zorginnovaties die al wel binnen de kaders van de verzekering vallen, maar nog niet hebben aangetoond ook kosteneffectieve alternatieven te zijn. En ook op Europees niveau richten meerdere programma’s en calls zich op zorginnovatie’’, aldus Crielaard.

Dr. Ir. Bart Crielaard combineert kennis met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar innovatieve ontwikkelingen. Hierdoor kan hij helpen innovatieve ideeën te ontwikkelen tot een concreet projectvoorstel.

Bart Crielaard is een consultant bij Vindsubsidies. Na afronding van het artsexamen heeft Bart zich verder gespecialiseerd in biomedische technologie en farmaceutische technologie. Vervolgens was hij postdoctoral fellow bij Cornell University in New York, en gaf hij leiding aan een onderzoeksgroep binnen het Zernike Institute for Advanced Materials aan de Rijksuniversiteit Groningen. Crielaard combineert zijn kennis met een gezonde en natuurlijke nieuwsgierigheid naar verschillende wetenschappelijke en innovatieve ontwikkelingen. Hierdoor is hij goed in staat te helpen innovatieve ideeën te ontwikkelen tot een concreet projectplan. Uit eigen ervaring weet Bart Crielaard dat dit een belangrijke en uitdagende eerste stap is voordat een competitieve subsidieaanvraag ingediend kan worden. Het kunnen helpen van opdrachtgevers bij het maken van deze vertaalslag om succesvol subsidies te werven voor maatschappelijk relevante projecten, vormt zijn dagelijkse motivatie om met klanten te werken.
In contact komen met Bart Crielaard of andere consultants voor Life, Science & Health projecten en bedrijven?