Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Het belang van een IP-bescherming

Home » Het belang van een IP-bescherming

Investeerders in een bedrijf willen weten of ze een risico lopen dat derden gemakkelijk kunnen meeliften op het succes van hun investering. Dit meefietsen kan door het product, het merk of de dienst simpelweg te kopiëren.

Door middel van de juiste intellectuele eigendomsrechten (merken, octrooi, handelsnaam, model, auteursrecht, etc.) kunnen bedrijven zich beschermen tegen dit meefietsen. De voor het bedrijf optimale bescherming wordt vaak vastgelegd in een IP Strategy (Intellectual Property Strategy), waar ik in een latere bijdrage dieper op in zal gaan.

Onderpand

Voorts zal een investeerder willen weten of het intellectueel eigendom (IP) rechtmatig toebehoort aan het bedrijf. Een investeerder ziet IP vaak als een onderpand. Mocht het ooit mis gaan met het bedrijf dan kunnen altijd nog de IP te gelde (licentie, verkoop) worden gemaakt. Aan de andere kant zullen investeerders willen weten of het bedrijf mogelijk inbreuk maakt op de intellectueel eigendomsrechten van derden.

Om bovenstaande redenen zullen serieuze investeerders een formele tot uitgebreide IP due diligence laten uitvoeren. Als bedrijf is het dus verstandig voorbereid te zijn op een dergelijk onderzoek. Aan de ene kant is het hebben van een goed IP Strategy en uitvoering voor het beschermen van de eigen positie belangrijk. Aan de andere kant is het belangrijk dat men de eigen Freedom of Action positie kent.

Due diligence

Een IP due diligence kan worden uitgevoerd door advocaten, octrooigemachtigden, merkengemachtigden of teams waarin deze zijn vertegenwoordigd. Als het zwaartepunt ligt in de bescherming van innovatieve technologie of de kracht van het merk, is het aan te raden octrooigemachtigden respectievelijk merkengemachtigden in te schakelen.

Een octrooi- of merkengemachtigde kan snel nagaan of de IP rechtmatig aan het bedrijf toebehoren, of de rechten geldig zijn, of de rechten van kracht zijn en of de rechten relevant zijn voor het bedrijf.

Inbreukrisico’s

De vraag of er inbreuk op een geldig intellectueel eigendomsrecht wordt gemaakt is minder eenvoudig te beantwoorden. In Nederland alleen zijn er duizenden octrooirechten geldig, waarvan er maar één relevant en geldig hoeft te zijn om een serieuze bedreiging te vormen voor het succes van het bedrijf. Octrooigemachtigden worden meestal gevraagd om de inbreukrisico’s in kaart te brengen (zie pagina 12 van Dealmakers Monthly).

Investeerders en ondernemers zullen dus aandacht moeten besteden aan IP. Het vroeg inschakelen van gespecialiseerde adviseurs kan ernstige problemen op lange termijn voorkomen en de kans op een succesvolle exit verhogen.

Michiel Cramwinckel is een Europees en Nederlands octrooigemachtigde. Sinds 2010 geeft hij mede leiding aan de Haagse vestiging van Haseltine Lake LLP, een internationaal opererend kantoor van octrooi- en merkengemachtigden. In zijn huidige praktijk is Michiel met name betrokken bij het beschermen van innovaties van universiteiten, middelgrote bedrijven en start-ups en het adviseren van investeerders.