Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Helemaal niet nodig zo’n subsidieadviseur! Of…

Home » Helemaal niet nodig zo’n subsidieadviseur! Of…

Helemaal niet nodig zo’n subsidieadviseur! Of…

BLOG – Als u regelmatig WBSO aanvraagt bent u er wellicht al eens mee geconfronteerd, en zo niet kan het in de toekomst zomaar een keer gebeuren: een WBSO-controlebezoek. Deze controlebezoeken worden steekproefsgewijs uitgevoerd door adviseurs van RVO. De adviseur gaat bij u op de koffie om de administratieve vereisten te controleren en om een praktische indruk te krijgen van de uitgevoerde werkzaamheden bij het bedrijf. Belangrijk om te weten is dat de adviseur die op bezoek komt soms ook de aanvraag op papier heeft beoordeeld.

WBSO-project beschikt en alle administratie prima op orde? Dan lijkt er geen vuiltje aan lucht. En meestal is dat gelukkig ook zo. Wat echter wel opvalt is dat de verschillende RVO-adviseurs tijdens controlebezoeken bij klanten op diverse manieren de regels interpreteren, de administratie beoordelen en soms ook nog eens een technisch inhoudelijk oordeel geven over een al beschikt WBSO-project.

Ook is van een aantal RVO-adviseurs bekend dat zij zich negatief uitlaten over ons, de intermediairs. ‘WBSO aanvragen kun je makkelijk zelf’, zo vinden zij. Tuurlijk, er zijn vast bedrijven die gebruik maken van een intermediair die prima in staat zouden zijn zelf een aanvraag op te stellen, maar let wel: er zijn ook bedrijven die nog nooit van de regeling hadden gehoord en in die gevallen wordt de regeling juist door de intermediairs bij deze partijen geïntroduceerd.

Verder kunnen er diverse redenen meespelen om gebruik te maken van een expert. Zo kan een belangrijke overweging zijn dat medewerkers zich kunnen concentreren op hun werk, in plaats van het aanvragen van een subsidie, maar zeker zo belangrijk is dat een intermediair ervoor kan zorgen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden. Als RVO-medewerker die alle ‘ins en outs’ van een regeling kent is het wellicht lastig te begrijpen dat het inschakelen van een intermediair een uitkomst is, maar bedenk ook dat dergelijke specialisten soms gewoon nodig zijn. Zo schakelt het gros van de mensen ook een specialist in bij het kopen van een huis, en kloppen veel mensen aan bij een belastingadviseur als de befaamde blauwe envelop op de mat is gevallen.

Dus mocht u ook te maken krijgen met een RVO-adviseur die u influistert dat u het allemaal best zelf kan: denk dan ook even terug aan de goede raad en de waarde die uw subsidieadviseur toevoegt en vraag u dan even af: ‘had ik dat ook echt allemaal zelf gekund?’

Ignite Group Senior Consultant Matthijs Jansen