Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Grote R&D-bedrijven behoorlijk positief over Nederlands innovatiebeleid

Home » Grote R&D-bedrijven behoorlijk positief over Nederlands innovatiebeleid

Grote R&D-bedrijven behoorlijk positief over Nederlands innovatiebeleid

NIEUWS – Grote R&D-bedrijven die in Nederland veel geld aan onderzoek uitgeven, voeren hun onderzoek de laatste tijd steeds vaker uit in samenwerking met gespecialiseerde mkb-bedrijven, kleine startende innovatieve bedrijven en/of kennisinstellingen.

En dit belang van samenwerking blijft onverminderd groot. Daarnaast lijkt er minder sprake van verplaatsing van R&D naar opkomende markten. Dit alles blijkt uit een onderzoek door werkgeversvereniging VNO-NCW onder de grootste R&D-intensieve bedrijven van Nederland.

Van de € 3,2 miljard die de vijftien ondervraagde bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling uitgeven, zetten ze zo’n € 1,4 miljard in voor onderzoek in samenwerking met andere bedrijven. Zo heeft twee derde van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven projecten met startups. Ook wordt er veel samengewerkt met de vier technische universiteiten en TNO.

WBSO en 30%-regeling zeer belangrijk
Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland op bijna alle voor R&D-investeringen belangrijke locatiefactoren beter scoort dan vijf jaar geleden. Dat verklaart ook de roep om continuïteit in het innovatiebeleid die duidelijk naar voren komt uit het onderzoek. Fiscale instrumenten zoals de WBSO en de 30%-regeling voor talent worden als zeer belangrijk gezien. “Hiermee onderscheidt Nederland zich gunstig ten opzichte van andere landen”, aldus één van de deelnemers aan het onderzoek.

Ook de publiek-private samenwerking, zoals vormgegeven in de topsectoren, moet volgens de ondervraagde bedrijven worden doorgezet en geïntensiveerd. “Daarbij kan meer nadruk komen op maatschappelijke uitdagingen, maar moet niet het kind met het badwater worden weggegooid”, zo wordt gesteld.

Pleidooi voor extra investeringen
Ondanks de goede scores zijn er ook wel zorgen. Onder meer over de beschikbaarheid van talent in Nederland en over de stimulering van innovatie door de overheid, bijvoorbeeld door subsidies en fiscale maatregelen. De R&D-directeuren bepleiten vooral extra investeringen in onderzoek en innovatie, waarbij wordt opgeroepen om vooral meer te investeren in fundamenteel (bèta-technisch) onderzoek, publiek-private samenwerking, en innovatie in het mkb en bij startups.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over subsidie voor het hightech mkb ook op www.vindsubsidiesvoorhightechmkb.nl. En meer informatie over de WBSO leest u op www.haalmeeruitdewbso.nl.