Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Groot deel budget ESF verleend, wel budget voor duurzame inzetbaarheid

Home » Groot deel budget ESF verleend, wel budget voor duurzame inzetbaarheid

De ESF is gericht de verduurzaming van het bedrijfsleven. Het draagt bij aan het activeren van mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt en het ondersteunt het bedrijfsleven tot een duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie richt zich op de directe kosten voor het inhuren van een adviseur. Er is een budget van € 510 miljoen te vermeerderen met ongeveer hetzelfde bedrag aan cofinanciering, wat een totaal budget van € 1 miljard maakt voor het ESF-programma 2014-2020.

Thema Actieve inclusie

Het thema ‘actieve inclusie’ is gericht op de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dezelfde arbeidsmarkt. Dit thema beslaat een budget van € 363 miljoen. Waar tijdens het vorige programma de aanvraag van dit budget langzaam ging, is tijdens het huidige programma het grootste gedeelte reeds benut. Dit ligt mede aan de vereenvoudiging van de verantwoording van de kosten, waardoor het makkelijker wordt een dergelijk ESF-project succesvol aan te vragen. Naar verwachting zal het budget in 2019 volledig benut zijn.

Thema duurzame inzetbaarheid

Het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ richt zich op het ontlasten van werknemers in een organisatie, zodat ze gezonder, gemotiveerder en productiever kunnen werken. Het thema is opgedeeld in twee onderdelen: subsidie voor bedrijven en instellingen en subsidie voor regio’s en sectoren. Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor de kosten op advies over de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Regio’s en sectoren ontvangen subsidie voor het versterken van de regionale structuren ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid in de desbetreffende sector of regio.

Subsidie voor bedrijven en instellingen

Het budget in het ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen is nog voor ongeveer 50% beschikbaar. Daarmee kan dit deel van het subsidiebudget nog volop worden aangevraagd in tegenstelling tot de andere thema’s. Voor bedrijven en instellingen worden de kosten op het inwinnen van advies over de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergoed.

Subsidie voor regio’s en sectoren

Dit onderdeel van het thema duurzame inzetbaarheid is eind 2016 gestart. De projecten zijn daarmee nog in de uitvoering of opstartfase. In 2018 wordt een nieuwe aanvraagronde opengesteld. Voor dit onderdeel van het ESF-programma is nog veel budget beschikbaar.