Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s

Home » Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s

Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s

BLOG – Duurzaamheid en milieu zijn volgens lokale politieke partijen de belangrijkste thema’s bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat blijkt uit een analyse onder 65 grote en kleine gemeenten van onderzoeksbureau Citisens. Deze thema’s sluiten aan bij veel Europese en nationale financieringsprogramma’s, die in de komende jaren miljoenen in kas hebben om gemeentelijke en regionale plannen op het gebied van deze topthema’s te ondersteunen.

Naast duurzaamheid en milieu scoren ook verkeer en bereikbaarheid, bijstand en zorg en woonbeleid hoog. Buiten deze thema’s spelen vooral een tegenprestatie bij een bijstandsuitkering, cameratoezicht,  cultuursubsidies en parkeerbeleid een grote rol tijdens de verkiezingen.

Grote financieringsprogramma’s voor verkeer en milieu
Met name energie, duurzaamheid, verkeer en bereikbaarheid zijn ook op Europees niveau belangrijke topics. Evenals (digitale) veiligheid. De Europese Commissie zet hier de komende jaren dan ook op in met diverse grote financieringsprogramma’s zoals de Connecting Europe Facility (ondersteunt projecten op het gebied van mobiliteit , verkeer en digitale connectiviteit) en het LIFE-programma (voor projecten op het gebied van natuur en biodiversiteit, milieu en efficiënt hulpbronnengebruik en klimaatverandering). De verwachting is dat het LIFE-programma medio april 2018 een nieuwe call opent.

Het is voor gemeenten van belang deze, en andere actuele subsidiestromen in beeld te hebben voordat collegeplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Ignite Group beschikt over ervaren overheidsconsultants die zowel bovenregionale als ook Europese subsidieprogramma’s voor u in kaart kunnen brengen. Dit doen wij al voor tientallen gemeenten in Nederland.

Contact met een ervaren overheidsconsultant?
Benieuwd naar (EU)-geldstromen die aansluiten bij de ambities, en toekomstige collegedoelstellingen van uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op met onze overheidsconsultant Tessa de Boer via [email protected] of 088-2020400.