Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gemeenten voor het eerst sinds jaren in de plus; maar er valt meer te halen!

Home » Gemeenten voor het eerst sinds jaren in de plus; maar er valt meer te halen!

Gemeenten voor het eerst sinds jaren in de plus; maar er valt meer te halen!

BLOG – Deze week in het nieuws: Nederlandse gemeenten gaven in 2016 voor het eerst sinds 1999 minder uit dan ze ontvingen. In totaal staan alle gemeenten gezamenlijk € 0,2 miljard in de plus. Dit positieve resultaat is vooral te danken aan extra inkomsten, want de uitgaven bleven ten opzichte van 2015 nagenoeg gelijk. Dit alles heeft het CBS becijferd.

De extra gemeentelijke inkomsten komen voor een groot deel van de rijksoverheid en lokale overheden. Deze maakten in totaal bijna een miljard meer over naar de gemeentelijke bankrekeningen. Maar ook de gemeenten zelf droegen een steentje bij. Gemeenten hebben namelijk ook eigen inkomsten zoals gemeentelijke heffingen, dienstverlening aan burgers en bedrijven én de verkoop van grond. Vooral deze laatste inkomstenbron zorgde vorig jaar, dankzij de aantrekkende woningmarkt, voor extra inkomsten.

De inkomsten en uitgaven van gemeenten zijn voor een groot deel afhankelijk van externe factoren, waar een afzonderlijke gemeente weinig invloed op kan uitoefenen. Er zijn echter wel tal van subsidiemogelijkheden waar gemeenten gebruik van kunnen maken.
Externe financiering voor de ambities van uw gemeente? Een subsidiescan geeft inzicht in de mogelijkheden
Onlangs hebben alle Nederlandse gemeenten hun kadernota voor 2017 besproken. Hierin zijn de hoofdlijnen van de beoogde koers voor de komende jaren vastgelegd. Daarbij zijn ook de financiële kaders bepaald. Het genereren van extra inkomsten is voor gemeenten van belang om de maatschappelijke en economische doelen te realiseren, maar het is niet altijd helder welke financiering daarvoor beschikbaar is.

Hier kan een subsidiescan uitkomst bieden. Een dergelijke scan biedt inzicht in de mogelijkheden van externe financiering die, op nationaal en Europees niveau, beschikbaar is voor grote investeringen en projecten binnen een gemeente. Het gaat hierbij om kansrijke subsidieregelingen op de korte én lange termijn. Ignite Group voert al meer dan twintig jaar dergelijke screenings uit voor gemeenten en kan ook uw gemeente daarmee helpen.

Concreet kan Ignite Group uw kadernota scannen en uw gemeente adviseren over de juiste subsidiemogelijkheden om toekomstige maatschappelijke ambities te realiseren. Het is daarbij ook mogelijk de uitkomsten in werksessies met de verschillende beleidsafdelingen binnen uw gemeente te bespreken, om zo doelgericht de gevonden financieringsmogelijkheden per afdeling op te kunnen pakken en mee te kunnen nemen in beleidsstukken en projectplannen.

Neem voor meer informatie contact met ons op!