Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Geld verdienen met kantoorafval? Slim, en ook nog eens aftrekbaar

Home » Geld verdienen met kantoorafval? Slim, en ook nog eens aftrekbaar

Geld verdienen met kantoorafval? Slim, en ook nog eens aftrekbaar

BLOG – Economic Board Utrecht (EBU) is op zoek naar marktpartijen met oplossingen voor afval wat in kantoren wordt geproduceerd. Afvalverwerking is voor kantooreigenaren op dit moment nog een kostenpost, maar met slimme ideeën kan dit afval juist geld gaan opleveren, zo denkt EBU. Daarom komt de organisatie met de open oproep ‘Kantoren als Grondstoffendepot’. In het kader van dit initiatief is men op zoek naar marktpartijen die in vernieuwende samenwerkingsverbanden de schoonmaak- en afvalketen slimmer in kunnen richten en afval hoogwaardig kunnen verwerken.

Naast het faciliteren van de vorming van samenwerkingsverbanden, is EBU van plan activiteiten te gaan organiseren om de vraag te ontwikkelen, en om zodoende te komen tot voorbeelden van kantoren als grondstoffendepot.
Er zit dus geen geld vast aan deelname aan het initiatief, maar partijen die interesse hebben kunnen wel gebruik maken van andere mogelijkheden. Vooral interessant in dit verband is de u vast wel bekende milieulijst, waarop bedrijfsmiddelen staan die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Bedrijfsmiddel A 1400 lijkt namelijk haast specifiek voor het EBU-initiatief te zijn opgenomen. Het gaat hier om ‘apparatuur voor recycling van grondstoffen’. Om in aanmerking te komen moet de betreffende apparatuur bestemd zijn voor ‘het terugbrengen van afval tot een grondstof’, waarbij (in geval van de verwerking van gemengde stromen) de bewerking niet leidt tot te storten stromen en het niet gaat om vermindering van water- of energiegebruik. Voor dit type investeringen zijn namelijk twee andere bedrijfsmiddelen in het leven geroepen, F 1205 en A 1240 (voor investeringen in water- en grondstoffenbesparende en waterbesparende installaties).

Maar om even terug te komen op bedrijfsmiddel A 1400, welke investeringen vallen hier nu concreet onder? Het kan gaan om een breed scala aan bedrijfsmiddelen, van recyclinginstallaties voor bijvoorbeeld kunststoffen en bouwstoffen tot scheidingsinstallaties (zoals optische of elektrostatische scheiders, zifters en destillatiesystemen), wasinstallaties, accucelproductie-eenheden, recyclinginstallaties voor lithiumhoudende accu’s of verwerkingsinstallaties voor kunstgras. Niet allemaal relevant voor kantooreigenaren natuurlijk, maar dit zijn ook maar enkele voorbeelden. Het moet in ieder geval gaan om apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het terugwinnen van de oorspronkelijke grondstof(fen).

Als u besluit aan te sluiten bij het initiatief: neem eens contact met ons op, wij helpen u graag verder met het zoeken naar financiering.

Roel de Vrind, Research Manager Vindsubsidies